Mennesker i fokus

Vi tror ikke det er tilfeldig at vi har blitt kåret til årets Microsoftpartner i kategorien kundetilfredshet 3 år på rad.


#GreatPlaceToWork #Brukeradopsjon #Gevinstrealisering

Salg 2.0

Velkommen til frokost-seminar 10. mars.
Les mer


TechToday

Skill holder foredrag på TechToday 3. mars.
Les mer


Ignite 2015

Bli med Skill til Chicago. Les mer

Litt om oss

Skill er et IT – konsulentselskap med konsulenter i Østfold og Oslo. Medarbeiderne i Skill har høy kompetanse, både på teknologi og anvendelse av teknologi. Vi består av små, spesialiserte og lettbente enheter som er trimmet for å levere optimalt innenfor våre tjenesteområde og marked.

Vårt mål er å bidra til å realisere løsninger som understøtter kundens forretning og som bidrar til å gjøre kunden mer effektiv, profitabel og konkurransedyktig. Vi jobber målrettet for å bygge og vedlikeholde spisskompetanse og ferdigheter innenfor utvalgte kompetanseområder.

Breddekompetanse

Dagens IT-løsninger er svært komplekse systemer bygget opp av mange komponenter med gjensidig avhengighet til hverandre. For å sikre ytelse og stabilitet, er det kritisk at komponentene er optimalt konfigurert hver for seg og i forhold til hverandre. Det er derfor også kritisk å ha konsulenter og rådgivere med den nødvendige breddekompetanse og som har erfart hva som skal til for å realisere velfungerende, stabile og sikre totalløsninger.

Skill skal være det mest attraktive arbeidsstedet

Vi ønsker å være en rådgivende samarbeidspartner for våre kunder og mener at de mest fornøyde kundene erverves gjennom vellykket implementering av smarte IT-løsninger som bidrar til å realisere kundens forretningsmål.

Vi skal være det mest attraktive arbeidsstedet for konsulenter med ledende ferdigheter innenfor selskapets satsningsområder. Vi har en genuin tro på at dagens og fremtidens kunnskapsarbeidere er frie mennesker som trives og motiveres av å arbeide sammen med andre dyktige mennesker i et fokusert faglig miljø med høye krav til kompetanse og kvalitet. Det stilles derfor store krav til den enkelte både når det gjelder personlige og faglige kvaliteter. Samtidig stiller vi store krav når det gjelder å legge forholdene til rette for at det faglige og sosiale miljøet skal få utvikle seg positivt. Selskapets grunnleggende filosofi er troen på at involverte og engasjerte medarbeidere presterer mer og bedre til det beste for sine kunder.

Vi har nedfelt i vår strategi at medeierskap er en sterkt medvirkende faktor i forhold til å tilknytte oss og beholde de rette medarbeiderne. I et kompetansemiljø der dyktige mennesker er involverte både som eiere og medarbeidere, skapes det motivasjon og engasjement. Dette bidrar til å utvikle ledende IT-løsninger.

Jobbe i Skill

Det er ikke størrelsen som teller, det er opplevelsen! Vi har ingen målsettinger om å utvikle oss til en stor enhet – noe som ofte betyr lange beslutningsveier og tunge prosesser som virker hemmende både på motivasjon og nyskapning.
Ved å ha de mest motiverte og kompetente medarbeiderne skal vi være førstevalget for våre kunder, partnere og ansatte. Vårt kjennetegn er godt humør, fremtidsrettet tankesett og evne til å levere raskt, med høy kvalitet og integritet. Vi har sterk tro på at de ansatte er Skills viktigste verdi. Uten menneskene er ikke Skill verdt noe.

Stor påvirkning

Menneskene er Skills største verdi derfor er vi på jakt etter de aller dyktigste som ønsker å synes samt ha det gøy på jobb. I Skill vil du være en del av et miljø med høyt faglig nivå der hvor vi har fokus på faglig og personlig utvikling. Du vil har mulighet til å påvirke, og bygge Skill videre.

Hva er viktig for Skill i Rekruttering?

Vi tror sterkt på at kunnskap er noe man kan tilegne seg, men riktige holdninger er ikke noe man kan lære ved å lese og studere! I rekrutterings prosessen hos oss er vår hovedfokus på å knytte til oss de med riktige holdninger. I Skill har vi ett åpent og familiært forhold, mennesker som vil trives i slike miljøer vil kunne trives i Skill.

Se alle våre ledige stillinger for øyeblikketMeld din interesse

Vi er alltid interessert i å høre fra mennesker som mener de passer inn hos oss. Fyll inn skjemaet under.

Velkommen til frokostseminar i Microsoft sine lokaler på Lysaker 10. mars fra 09.00 - 11.30:

Salg 2.0

- Lær hvordan dere kan øke salgseffektiviteten med moderne løsninger som brukeren elsker!Dine tanker – den avgjørende suksessfaktor

Øyvind Hammer

Øyvind gir ikke bare øyeblikksmotivasjon, men deler de samme teknikkene for mental trening og motivasjon som han har gjort med suksessfulle idrettsutøvere, kunstnere, næringslivet og privatpersoner. Det gir publikum en unik mulighet til å starte mentale prosesser som gjør varige endringer, både på jobb og privat


Hva mener vi med Salg 2.0?

Lars Yngvar Tømmerholt (Salgssjef), Andreas Grasmo Johansen (Rådgiver Salg 2.0)

Tilgangen på informasjon gjør at dine kunder stiller høyere krav til deg som leverandør. Kvalifisering, oppfølging og en mer metodisk tilnærming til salg er kritisk for å lykkes i dagens marked.


Løsninger som gjør selgeren mer effektiv og selger mer!

Stian Lundquist (Konsulentsjef Forretningsløsninger)

Utnytt mulighetene som ligger i markedsledende teknologi. Skill er en brobygger mellom prosess og teknologi. Vi viser deg hvordan vi setter deres beste praksis i system.


Oppskriften på suksess

Liselotte Haugsnes (Rådgiver Brukeradopsjon)

Vi setter mennesket i fokus for at dine selgere skal kunne gjøre kunder til fans! Hva skal til for å lykkes med innføringen av nye systemer?

Påmelding:

Bli med Skill til Ignite!


Chicago 4-8. mai 2015

Bli med Skill til årets viktigste IT-konferanse. Microsoft Ignite er en sammenslåing av flere store Microsoftkonferanser og samler bransjens beste mennesker innenfor hele bredden av Microsoft produktportefølje.

Skill sine rådgivere og konsulenter deltar naturligvis på denne konferansen og vi ønsker at du også blir med oss for å utveksle erfaringer og sammen bli inspirert for fremtiden.

Skill vil koordinere reise til og fra, samt program under oppholdet i Chicago. Alle som blir med Skill får rabattert pris på konferansen

Meld din interesse i skjemaet til høyre.

Les mer om IgniteMeld din interesse

I hvilke setting er du mest interessert i CRM?

  1. Salg og Markedsføring?
  2. Kundesenter?

SharePoint som produkt benytter vi i en rekke av våre leveranser. Hva er du mest interessert i?

  1. Samhandling
  2. SharePoint integrert med CRM
  3. Sharepoint Online som en del av vår leveranse på Office365