Om å integrere CRM og ERP - en ny verden har åpnet seg

Opp gjennom årene har jeg sett mange kravspekker, og de aller fleste inneholder (mange) ønsker om tett integrasjon til fagsystemer. I en ideell verden vil jo at alt skal flyte sømløst mellom systemer uten at brukeren nødvendigvis skal ha et forhold til hvor data "bor". Men dette kommer selvfølgelig med en pris

Integrasjon er et begrep som kan bety så mangt. Snakker vi enveis, toveis, overføring av data eller bare visning etc. Det vi ser er at når vi snakker om CRM -relaterte temaer rundt salgsprosesser inkludert tilbudsarbeid så vil vi på et eller annet tidspunkt treffe på ERP-/økonomisystemet. Etterhvert skal tilbud også bli til ordre og et sett varelinjer. Dette krysningspunktet mellom relasjonssystemet (CRM) og transaksjonssystemet (ERP) har alltid vært utfordrende. Ofte er også mandatet til CRM prosjektet ikke stort nok til at man får lov til å røre med regelsett for selskapets ERP-system. Jeg har derfor alltid forsøkt en agil tilnærming til integrasjon. Kan vi komme i gang uten å integrere tungt mot andre ERP? Nå med introduksjon av Dynamics 365 har imidlertid dette endret seg. 

Med Dynamics 365 slår Microsoft sammen sine ERP og CRM produkter i en felles løsning og med samme datamodell. Dette betyr at vi kan følge en kunde (med tilhørende prosesstøtte) fra et Lead, gjennom salgsprosessen og helt til fakturaen er bokført som betalt. Det har eksistert små ERP-systemer med CRM-moduler lenge, men at Microsoft nå tilbyr en ende-til-ende løsning for større bedrifter er helt klart en "game changer". Når vi i tillegg vet at at løsningen driftes på Office 365 plattformen, samt utnytter Office 365 funksjonalitet til det fulle, da snakker vi en helhetlig løsning.

 

 

Ser vi utover ERP-systemet vil det selvfølgelig i mange tilfeller også være ønskelig å integrere mot andre systemer. Også her har Microsoft nå virkelig kommet opp med løsninger som gjør dette mer overkommelig. Vi har tidligere på Skill-bloggene skrevet om Power Apps og Flow. Dette er verktøy som gjør datautveksling og samhandling(flyt) mellom andre systemer mulig uten å "skru seg ihjel". Det er også interessant å se at det allerede nå er over et 50-talls ferdige integrasjoner mot kjente løsninger som man koble seg på.

Kort oppsummert betyr dette at Dynamics 365 understøtter kundens livsløp fra A-Å, med mye mindre kompleksitet og usikkerhet knyttet til integrasjon. Spesielt for selskaper som allerede i dag bruker Dynamics AX og skal oppgradere ligger det en kjempeoppeside ved å innlemme CRM som en del av prosjektet.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar