Portal Administration tool: Synliggjøre invitasjon i portal

I sommer kom en helt ny veiviser for portaler i Dynamics 365; Create Portal Content Wizard. Det er et godt vektøy som sparer oss mye tid når vi skal synliggjøre innhold i portaler.

Jeg skal bruke veiviseren til å synliggjøre invitasjoner i portalen slik at en partner admin skal ha mulighet til å invitere inn medlemmer gjennom portalgrensesnittet.

Først logger jeg på Dynamics 365 for partner portalen og navigerer til Portals > Portal Management

Klikk på "Create Portal Content" for å åpne veiviseren

Et skjema dukker opp der du i første omgang må velge portal-websiden.

Page Name: Navnet på landingssiden med oversikt over entitetene (entitetslisten)

Title: Tittel på landingssiden

Layout: Den web templaten som skal brukes for sidene som opprettes (gjelder også skjemasidene)

Partial URL: verdien i URL-adressen for landingssiden

Parent Page in content hierarchy: Plasser den nye landingssiden i side-hierarkiet - dette vil også påvirke rettigheter

Publishing status: Velg om den skal være publisert umiddelbart eller ikke

Display organization entity in the portal: Her har du mulighet for å knytte en entitet til de nye sidene, og dermed får du mulighet til å opprette skjemaer og lister for denne entiteten. Det er her vi får utnyttet veiviserens potensiale. Ved å sette dette valget til "Yes" får du tilgang til nye felter og veiviseren utvides nedover.

Select entity: Velg hvilken entitet du vil presentere (både egenopprettede og standard er tilgjengelig)

Views: Velg blant CRM-skjemaene som allerede finnes. Her kan du velge flere.

Form: Velg CRM-skjemaet som skal presenteres på landingssiden.

Allow record creation?: Skru av/på mulighet for å opprette nye elementer

Allow anonymous access?: Skru av/på anonym tilgang - altså uten å logge inn i portalen. OBS! Dersom denne er satt til "No" skal et nytt felt for "Contact Relationship" dukke opp. Denne brukes i rettighetsinnstillingene for entiteten (Entity Permissions). Hvis den ikke kommer opp slik som hos meg vil feltet være blankt og må settes manuelt etterpå.

Allow record editing: Skru av/på mulighet for å redigere elementer

Restrict elements owned by the user: Valget tilsvarer å huke av for "Entity permissions" på entitetsskjemaer; skal man ha tilgang til å redigere andre enn sine egne elementer?

Klikk "Create". Systemet vil automatisk håndtere rettigheter (entity permissions, web roles og Web page access control rules), opprette entitetslister og -skjemaer, samt nettsider du trenger for å synliggjøre entitetstypen i portalen. Når alt dette er klart blir du presentert for nettsiden som automatisk er satt opp med entitetslisten som er laget.

Det er også opprettet noen undersider med tilhørende skjemaer utfra det du spesifiserte i veiviseren.

For å se hvordan dette ser ut i portalen navigerer jeg til den nettsiden jeg satt som overordnet (parent) side og legger til url'en til min nye side ("Partial URL")

Jeg har ikke tillatelse til  å se oppføringene med min admin-bruker. Det betyr at jeg må ta en titt på rettighetene som er satt for denne entiteten.

I Dynamics 365 navigerer jeg til Portals > Entity Permissions

Her kan jeg få oversikt over hvilke rettigheter som ble laget av veiviseren. Jeg finner frem til entiteten "adx_invitations" og ser at det er lage én rettighet for denne.

Scope er contact, noe som er riktig, men det mangler "Append" og "Append To", og det er ikke definert noen relasjon for rettigheten.

Navnet sier ingenting om hvem rettigheten er ment for - noe jeg synes er en god vane å ha, så istedenfor å endre denne oppretter jeg en ny.

Fra dette vinduet kan jeg gå direkte til Web Roles for å tildele rettigheten til roller ved å velge den lille pila til høyre i brødsmulesien:

Klikke på "Add excisting web role" og skrive inn navnet til rollen jeg ønsker å gå tilgangen til > taste Enter for å verifisere navnet og velge fra drop-down menyen som kommer opp. Husk å lagre endringene.

Når jeg nå går tilbake til portal-siden og oppdaterer siden får jeg ingen feilmelding og det har dukket opp en "Opprett"-knapp.

Denne knappen tar meg til en av undersidene som er laget av veiviseren der jeg kan opprette ny invitasjon. I tillegg finnes det en side med et skjema for redigering av invitasjon og et sett for visning av invitasjon.

Videre nå ville jeg tilpasset skjemaene og lagt til metadata i entitetsskjemaene for å predefinere felter som avsender for invitasjonen.

 

Legg igjen en kommentar