Anbefaling: "Collaboration" av Morten Hansen

"Bad collaboration is worse than none at all"

hevder den norske Berkeley professoren i sin bok «Collaboration». Hva mener han egentlig med det?

Er det ikke alltid bedre å samhandle og jobbe på tvers i bedrifter?

Selvsagt er god samhandling mye av grunnlaget for suksessene til mange av selskapene vi omgir oss med, men for at samhandling skal fungere og styrke bedriften er det noen premisser som må være på plass!

Det geniale med boka er at Hansen på en enkel måte hjelper deg å identifisere både mulighetsbildet og hva som hindre samhandlingen allerede.

Hansen har indentifisert typiske fellene mot god samhandling så som:

1. The “not-invented-here” barrier – we don’t reach out to others

2. The “hoarding” barrier – we keep things to ourselves

3. The “search” barrier – we can’t find what we need anywhere

4. The “transfer” barrier – we only work with people we know well

Det er mange gode eksempler fra kjente selskap og hva både god og dårlig samhandling har betydd for de. Det eksemplet de fleste av oss kan relatere oss til er Sony vs Apple. Hvordan dårlig samhandling hos Sony og god med Apple fikk alle til å kjøpe iPods, selv om Sony hadde et godt forsprang både på teknologi, musikktilgang og distribusjon.

Boka kommer med gode og konkrete verktøy på hvordan man skal angripe det litt flyktige og vanskelige temaet samhandling, det er det som gjør det god og direkte nyttig.

Jeg anbefaler absolutt boka til alle som blir berørt av samhandling, dvs alle. Boka og hans arbeid retter seg mot store og til dels multinasjonale selskaper, men jeg synes alle funn og konklusjoner er overførbare til typiske norske mellomstore bedrifter.

Et kort sammendrag av boka og Hansen’s metoder finner dere her: https://summaries.com/Platinum/Collaboration.pdf

Amazon: http://tinyurl.com/zs5ed3q

Image result for collaboration morten hansen

Legg igjen en kommentar