Med fokus på Samhandling i mitt daglige virke er Office 365 det sentrale produktet. Her er det uante, og kanskje nesten for mange muligheter å jobbe og samhandle på. Med Groups adresserer Microsoft dette, og la det ikke være noen tvil; nå er det Groups som gjelder fremover! I denne bloggposten vil jeg oppsummere mine tanker rundt Groups, basert på inntrykkene fra Ignite-konferansen til Microsoft nå nylig i Atlanta.

Office 365 er en portefølje av ulike komponenter innenfor det som ofte kalles kontorstøtte-verktøy og/eller samhandlingsløsninger. Med utspring i SharePoint har det vokst frem nyttige verktøy som:

- Prosjekt og samhandlingsrom (SharePoint sites)

- Yammer til sosial samhandling

- Planner (enkel planlegging og oppgavestyring)

 

I tillegg er det tette knytninger til Office pakken tvers gjennom Office 365.

 

Jeg blir ofte spurt om hva man skal bruke til hva, og mange er redd for at brukerne sine skal bruke løsningene feil eller ikke utnytte best egent funksjonalitet. Slike løsninger vil jo alltid være mindre prosesstyrt enn f.eks ERP, og således er det en reell bekymring mange har. Og det er nettopp dette Microsoft har forsøkt å adressere med Groups.

Groups syr det hele sammen

 

Så hva er Groups? Groups er et sett av tjenester (fra Office 365) sydd sammen for understøtte arbeid i nettopp Grupper. Det geniale her er at det nettopp adresserer det jeg diskuterte innledningsvis; hva skal vi bruke når? Groups syr det hele sammen, og fungerer som et slags overbygg der all informasjon fra de ulike Office 365 appene samles i gruppen, men også kan aksesseres direkte fra f.eks Planner appen. Bak dette ligger de selvfølgelig også mye logikk ved opprettelse av grupper. Det opprettes en egen Azure AD gruppe. Man kan også invitere eksterne inn i grupper, og det er en egen Groups mobil app tilgjengelig.

 

En annen ting jeg liker godt, er hvordan grupper er tilgjengelig fra Outlook. På venstresiden ligger dine grupper og man kan maile direkte til gruppen. Sistnevnte har jeg veldig sansen for da det bygger bro mellom mail og samhandlingskomponentene. Mail er jo ofte f.eks Yammer's største fiende. Her ligger all kommunikasjon uansett om det er mailer, dokumenter etc tilgjengelig i gruppen, selv om jeg opprinnelig ikke mottok mailen.

 

Microsoft satser som sagt tungt på Groups, og her vil det skje masse mer fremover. Det finnes fortsatt noen begrensninger som må vurderes opp mot hva man får. For eksempel har man ikke såkalt granulær aksess, det vil si at man ikke kan velge at eksterne kun kan se deler av dokumentområdet.

 

Vi er allerede i gang å implementere dette hos noen av våre fremoverlente kunder, og vil løpende dele erfaringer på bloggen.

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar