Office 365 - "er ikke det bare Office i skyen"?

Dette sitatet har jeg ofte møtt på i møter. Mange har fortsatt en oppfatning av at Office 365 erstatter lokal Office pakke, og er bekymret for begrensingene. I dag kom jeg over en artikkel på LinkedIn som beskrev og visualiserte komponentene og mulighetsbildet med Office 365 på en veldig gode måte.

Hva inneholder egentlig Office 365. Sjekk ut dette "lykkehjulet"

 

Hele artikkelen finner du her:

https://www.linkedin.com/hp/update/6214816833351098368

Artikkelforfatteren har mange gode tanker vedørende hvordan man mapper organisasjonens behov opp mot aktuelle workloads i Office 365. Dette samstemmer godt med hvordan vi i Skill tenker rundt inngangen til et Office 365 prosjekt. Det må gjøres før man dykker ned i det tekniske.

 

Legg igjen en kommentar