Verdt å vite før du kobler sammen Yammer og Office 365 Groups

Koblingen mellom Yammergrupper og Office 365 Groups gir mange fordeler. Når man oppretter en ny Yammergruppe blir det også, i løpet av noen sekunder, opprettet en ny Office 365 Group. Mange har tatt dette i bruk allerede og hvis dere har en plan samt governanceregler og rutiner på plass er dette en fin funksjonalitet.

Det er ikke noe vanskelig å konfigurere denne funksjonaliteten men tenk på at gode "ops" sørger for minimalt antall "oops" og man bør ikke leke Mythbusters i et produksjonsmiljø. Derfor bør du kjenne til dette før du går videre.

 

Det er ikke sikkert at dere ønsker å aktivere denne integrasjonen før dere har en "plan".

Hvis deres organisasjon allerede har tatt i bruk Yammer og det allerede finnes f.eks. 50 Yammergrupper vil aktiveringen av integrasjonen med Office 365 Groups medføre at det opprettes 50 nye Office 365 Groups som kobles til disse Yammergruppene. Hvis dere da også da tidligere har opprettet SharePointområder som dere har knyttet til noen eller alle av disse Yammergruppene vil dere nå plutselig, i tillegg til disse SharePointområdene, ha 50 Office 365 Groups som er koblede til samme Yammergrupper. 

Hvis du ikke har en plan kan det fort bli en "Oops".

Hvis planen er på plass og du ønsker å komme igang med dette

For å aktivere koblingen mellom Yammergrupper og Office 365 Groups må man først, i Yammer, aktivere "Start enforcing Office 365 identity in Yammer". Da gjør du følgende:

Under "Security Settings" velger du "Enforce Office 365 Identity". (Men før du klikker på Save, husk at du ikke kan reversere dette etterpå!)

Når du klikker på "Save" tar det en liten stund. Deretter er det klart.

 

Slik du kan se er det nå ikke mulig å endre tilbake etterpå.

 

Alle nye (og gamle) Yammergrupper får nå en Office 365 Group. Inne på Yammergruppen, på høyre side, vises "Office 365 Resources" som linker til Office 365-gruppens:

  • SharePoint Document Library
  • SharePoint Site
  • OneNote
  • Planner

 

Skal hvem som helst få opprette nye Office 365 Groups og skal det bli opprettet en ny Office 365 Group hver gang noen oppretter en ny Yammergruppe?

Alle ansatte som har tilgang til Yammer kan også opprette nye Yammergrupper. Dette innebærer nå at hvis en ansatt oppretter en ny Yammergruppe blir det også opprettet en ny Office 365 Group som hører til Yammergrupppen. Hvis dere har etablert gode rutiner og navnestandarder kanskje dette ikke er et problem. Hvis dere ønsker å styre hvem som skal få lov å opprette nye Office 365 Groups, og samtidig sørge for at det kun er et begrenset antall personer som skal kunne opprette en Yammergruppe som er koblet til en Office 365 Group, kan vi fortelle dere mere om hvordan dere kan- og bør gå videre med konfigurasjon av dette.

Ta gjerne kontakt med oss i Skill så kan vi møtes og diskutere dette videre.

Mvh, Magnus 

  

 

 

Legg igjen en kommentar