Hørt det før? Det er nærmest umulig å unngå å høre om digital transformasjon i media hver eneste uke.

Men hva menes med digital transformasjon, og angår dette min virksomhet?

Kort fortalt kan man si at det handler om det velkjente uttrykket – «gjøre mer for mindre» - altså ikke noe nytt der, og JA – det angår din virksomhet også!

Det som er forskjellen denne gang, er at nå skal mulighetene som ny teknologi gir, knyttet til blant annet kunstig intelligens bidra til å gjøre mer for mindre med helt nye arbeidsprosesser og metoder.

Dette betyr at hvis man skal lykkes med digital transformasjon, så kan man ikke kun justere på noen eksisterende prosesser, men man må faktisk etablere helt nye prosesser tuftet på mulighetene som ny teknologi gir.

 

Digital transformasjon i en virksomhet omhandler følgende områder:

  • Engasjer med dine kunder

  • "Empower" dine ansatte 

  • Optimaliser driften

  • Transformer dine produkter

 

Veldig mange virksomheter har naturlig nok prosesser som er utviklet og implementert i en tid hvor teknologi i beste fall var en støtte til disse prosessene.

Teknologien som er tilgjengelig i dag og i tiden som kommer gir helt nye muligheter, men det betyr også at dersom man skal utnytte dette maksimalt, må man i mange tilfeller utvikle og implementere helt nye prosesser.

For å lykkes med dette, er det avgjørende med dyp forretningsforståelse kombinert med forståelse av mulighetene som ny teknologi gir.

Dette betyr at det vil stilles andre krav til teknologiinteresse og forståelse i toppledelse i virksomheter i årene som kommer.

IT vil definitivt ikke være noe som man kun driver med på IT-avdelingen, og som er IT-sjefens ansvar. IT vil være forretningsdrevet og noe som alle ledere har et forhold til.

Det er nok dette Gartner Group mener når de hevder at alle selskaper vil bli IT-selskaper.

 

Digital transformasjon vil stille enda større krav til virksomheters endringsvilje og evne, og kulturprosjektet vil være enda mer avgjørende for suksess.

Man vil ikke ha anledning til å ikke ta brukeradopsjon på alvor!

 

Jeff Immelt i General Electric sier følgende: «Ikke bare må man endre seg, man kan endre seg også!»

 

Noen tar det enda litt lenger og sier: «Disrupt, or be disrupted.» - og få om ingen industrier er «fredet».

Det er ikke mange år siden det var naturlig å se på bruktmarkedet i lokalavisen eller Aftenposten dersom man f.eks skulle kjøpe bruktbil – i dag er det vel kun Finn.no som gjelder.

Et annet godt og velkjent eksempel er hvordan Uber er i ferd med å endre Taxi-industrien over store deler av verden – det var nok ikke mange som så dette komme for 5 år siden.

 

Hvordan starter man en slik endringsreise? River man alt opp med roten, og begynner på nytt?

Nei, det er de færreste som har den muligheten, derfor må man gjøre to ting samtidig – fortsette å forvalte eksisterende prosesser/systemer samtidig som man må innovere og teste nye prosesser/løsninger.

Gartner Group har et uttrykk for dette - Bimodal, dvs. at de fleste organisasjoner må ha følgende to modus (maratonløperen og sprinteren):

-        Maratonløperen representerer de tunge fundamentale prosessene og systemene som må forvaltes og videreutvikles som tidligere i en god stund enda. Dette er ofte lange og grundige prosesser med fokus på stabilitet.

-        Sprinteren representerer de nye mulighetene som teknologi gir, med små, raske og fleksible prosesser hvor man tester nye muligheter.

 

Det er ingen tvil om at det er en krevende øvelse å ha disse fundamentalt forskjellige modusene samtidig i en organisasjon, men det vil for veldig mange være nødvendig for å lykkes med digital transformasjon.

 

Et godt bilde på dette, slik det fremstår for meg, uten innsikt i virksomheten eller casen, er DnB.

Jeg vil tro at DnB har en stor IT-avdeling som jobber med forvaltning og utvikling av sine kjernesystemer, noe som naturlig nok kjennetegnes ved lange og grundige prosesser, og relativt små endringer (maratonløperen).

Men i tillegg har DnB de siste årene utviklet Vipps, som i stor grad endrer hvordan jeg betaler for varer og tjenester (deler restaurantregningen etc.), noe som kjennetegnes ved raske prosesser med ny teknologi (sprinteren).

I min familie er ingen av oss kunde i DnB, men alle benytter Vipps, i stor utstrekning. Om jeg skal kjøpe vaffel på en fotballkamp, eller om jeg skal gi en gave til TV-aksjonen.

Her kommer det løpende nye funksjoner og muligheter, som når min sønn fant ut at man faktisk kunne «be om penger» via Vipps, og ikke bare sitte og vente på å få ;)

 

Mulighetene for å utvikle nye produkter, optimalisere driften, engasjere med kunder og "empower" dine ansatte er større en noen sinne, og det er bare fantasien som setter grenser.

Det som er spennende nå er at tjenester som tidligere var svært kostnadskrevende å etablere, som avansert analyse, kunstig intelligens etc. er tilgjengelig for «alle» til en lav kostnad via offentlige skytjenester fra store leverandører som Google, Microsoft, IBM, Amazoon etc.

Og disse leverandørene benytter avansert analyse og kunstig intelligens for å videreutvikle sine produkter og ikke minst utvikle helt nye produkter, dvs. utviklingen er ikke  lenger liniær, men eksponensiell.

 

Som leder i fremtidens virksomheter er det nok like godt først som sist å bli kjent med utrykk som IoT, beslutningsstøtte, innsikt, avansert analyse, kunstig intelligens, prediksjon, automatiserte beslutninger, intelligente assistenter (Cortana, Siri, etc.), disrupsjon og sist men ikke minst ENDRING!

 

Jeg gleder meg til å se hva ny teknologi kan hjelpe oss med de neste 5 årene!

Legg igjen en kommentar