Containers i Windows Server 2016 Azure VM

.

Sist skrev jeg om Docker på Ubuntu VM I Azure, denne gangen skal jeg ta for meg Container på Windows Server 2016 I Azure.

Som siste la oss bruke så lite tid som mulig på sele utrullingen av VM, vi kjører på:

azure group create --name WinDocker--location "West Europe" \

> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Microsoft/Virtualization-Documentation/master/windows-server-container-tools/containers-azure-template/azuredeploy.json

Bare slik at vi unngår misforståelser Hyper-V med Containere er ikke støttet i Azure, ønsker du en slik må dette kjøres ”On-Premises”

Ok. Da har vi en Windows Server 2016 kjørende i Azure hva nå? Det første vi må gjøre er å installere selve Docker applikasjonen slik at vi kan på en enkel måte starte, stoppe og koble oss mot våre kjørende containere.

Vi åpner et PowerShell kommando vindu som Administrator og kjører:

Install-Module -Name DockerMsftProvider -Repository PSGallery -Force

Install-Package -Name docker -ProviderName DockerMsftProvider

Restart-Computer -Force

Når maskinen er tilbake sørg for å installere alle oppdateringer.

sconfig

===============================================================================

             Server Configuration

===============================================================================


1) Domain/Workgroup:          Workgroup: WORKGROUP

2) Computer Name:              WIN-XXXXXXXXXX

3) Add Local Administrator

4) Configure Remote Management     Enabled


5) Windows Update Settings:       DownloadOnly

6) Download and Install Updates

7) Remote Desktop:              Disabled

...

Trykk A for å oppdatere maskinen.

 

Maskinen er oppdatert og klar for bruk, dette er en viktig del siden ut av boksen kommer Docker med noen små feil.

Til forskjell fra Docker på Linux leveres Microsoft Docker images som kun kan kjøres på Windows Conatainers. Dette er viktig å huske.

Det er fortsatt mulig å kjøre alle Linux utgavene men nanoserver og Windowscore kan kun kjøres på Windows.

docker run microsoft/dotnet-samples:dotnetapp-nanoserver

Dette vil laste ned siste utgaven av dotnet-samples:dotnetapp og starte containeren.

Dette vare ikke så vanskelig. Kanskje litt for enkelt ..

Med dette åpner vi en helt ny verden for Windows Servere gjør livet mye mer fleksibelt for våre utviklere. Men Docker kan vi lage identisk miljø for både utvikling og produksjon.

 

Neste gang skal jeg vise hvordan vi kan jobbe med Docker containere i Windows Server. Vi kan sammen lage enkle ”demo” tjeneste i løpet av veldig kort tid (10 min).

 

Til da.. Ciao

 

Legg igjen en kommentar