FØLG MED! Markedet er åpnet for persontilpassing og kunstig intelligens

EU sitt banktjenestedirektiv åpner for muligheten for at vi kan få banktjenester utført av Facebook og Google. Datatilsynet skriver på sine sider om at EU liberaliserer bank og forsikringsbransjen. 79% av oss er skeptiske ifølge undersøkelser gjort av datatilsynet. Det betyr at 21% av oss synes at dette er helt greit!?

I markedsføringen og diffusjonsprosessen/diffusjonsteorien snakker vi ofte om at innovatører, tidligere brukere, og tidlig majoritet utgjør 50% av markedet. 16% av disse er da i gruppen innovatører og tidligere brukere. Jeg mener at mye tyder på at denne gruppen blir større og at vi er mer villige til å ta inn over oss nye produkter og tjenester tidligere enn før. Vi er også blitt mer villige til å gi fra oss personopplysninger og andre data for å få tjenester som er tilpasset til vårt behov og som lærer om oss som enkeltpersoner/individer. Gjerne om adferdsmønstre og lokasjoner som gjør at vi får tjenester og produkter i den riktige konteksten når vi trenger de.

 

De nevnte nye aktørene som Facebook og google, er vel de som kanskje har mest grunnlag for å lage slike tjenester, hvis vi vil.. Undersøkelsen og rapporten fra Opinion "Personvern - tilstand og trender", som har tatt utgangspunkt i 1001 nordmenn og deres holdning til bruk av data i finansbransjen og offentlig sektor, forteller likevel at vi har mer tillitt til offentlig sektor enn til næringslivet for øvrig. 70% er positive til å bruke datagrunnlag fra f.eks trenings og aktivitetsdata i analyse for å gi persontilpassede løsninger innen helsetjenesten, mens kun 10% er positive til at forsikringsbransjen gjør det samme.

 

Mange nordmenn er fortsatt skeptiske til å utlevere sine helsedata til private aktører tross i at vi kan oppnå lavere livsforsikring. Likevel viser undersøkelsen at hele 40% (!) er interessert i å ha en liten boks som registrerer hvordan de kjører for å få billigere bilforsikring. Her snakker vi ganske mye mer enn tradisjonelt vil jeg påstå (ref diffusjonsteorien). Av de spurte var kun 40% negative til dette. Vi oppgir altså villig personopplysninger for å få bedre eller billigere tjenester allerede. -bare ikke helseopplysninger (enda..)

 

En artikkel hos forbes.com gjør det også klart at dette er ganske likt resten av Europa. Det skal ifølge en undersøkelse gjort av Fujitsu være hele 37% som vil forlate sin eksisterende bank og forsikringsleverandør dersom de ikke leverer såkalt "up-to-date Technology"! Her er det med andre ord viktig å følge med i timen for våre tradisjonelle og etablerte aktører. Samme artikkel forteller de også at 32 % allerede har adoptert mobil betaling, og at 22% benytter seg av kroppsnær teknologi samt at 20% faktisk benytter "crypto-currency" slik som Bitcoin.

 

Denne rapporten viser også at vi er mer åpen for å dele informasjon og ta i bruk ny teknologi hvis dette bidrar til en forenklet hverdag og tilbyr nok verdi for oss som forbrukere. Å sikre personopplysninger kommer fort i andre rekke. Ved siden av at vi som forbrukere i større grad aksepterer finansielle og forsikringsprodukter levert av f.eks facebook, amazon og google, kan også bankene og forsikringsbransjen i større grad tilby andre tjenester enn det tradisjonelle. Det er tiden for digitalisering og transformasjon som krever at alle må se litt utenfor boksen!

 

Markedet er med andre ord åpent for tjenester hvor vi bruker kunstig intelligens og persontilpassing basert på våre personopplysninger skal vi ta utgangspunkt i denne undersøkelsen. Teknologien er absolutt her! Bare husk personvern og at det kommer nye personvern regler fra EU neste år;) -Kommer nærmere tilbake til det! Les mer om undersøkelsen på datatilsynets sider her. Se også forbes artikkel om rapporten fra Fujitsu her.

Legg igjen en kommentar