Hvordan skal jeg registrere meg og logge inn i kundeportalen første gang?

Forvaltningsavdelingen til Skill sender deg en invitasjon til kundeportalen via epost. Klikk på lenken for å fullføre registreringen (Markert i rødt).

Invitasjon kundeportal:


 

Etter du har trykket på lenken i eposten, må du gjennom noen få steg for å registrere deg riktig. Du vil bli bedt om å godkjenne følgende steg, her trykker du "Accept" på begge stegene. Dette betyr at du stoler på Skill og at du får tilatelse til å logge inn og registrere saker. Dette må gjøres for at du skal få tilgang til kundeportalen.

Det er viktig at du går via lenken i eposten. Denne lenken er tilknyttet invitasjonen til din bruker og etter registrering vil du få gjeste tilgang til Skill sitt miljø.

Steg som må godkjennes for å få registrert deg riktig.


 

Hvordan logge inn i kundeportalen?

Øverst til høyre på nettsiden skill.no, finner du en lenke som peker mot påloggingssiden. Denne heter "Logg på", trykk på denne.

Bilde 1:


 

Du vil så bli navigert til en ny side for pålogging. Her skal du bruke din Microsoft konto som pålogging, er samme konto som har mottatt invitasjon fra kundeportalen tidligere. Trykk på knappen "Sign in with Microsoft" for å logge på (markert i rødt). Du vil deretter bli logget inn, og du kan navigere deg til "kundeportal" øverst i venstre hjørnet.

Bilde 2:


 

Hvordan opprette en sak?

Fra forsiden til kundeportalen, så kan du opprette sak ved å klikk på knappen "Opprett ny supportsak " (markert med rød firkant).

Du vil også kunne opprette sak fra andre steder i grensesnittet, blant annet ved oversikt over supportsaker.

Bilde 3:


 

Ved opprettelse av ny sak vil du bli navigert til et skjema som vi trenger at du fyller ut. Fyll ut dette skjemaet etter beste evne, og trykk Send inn sak".

Ved opprettelse av sak vil forvaltningsavdelingen i Skill få en varsel om at det er kommet en ny sak og konsulentapparatet vil håndtere denne saken innenfor deres SLA-avtale.

Du finner følgende felter i skjema:

 • Tittel
 • Kunde (hentes automatisk)
 • Kontakt (hentes automatisk)
 • Tjeneste
 • Alvorlighetsgrad
 • Type
 • Rettighet
 • Beskrivelse
 • Vedlegg

Bilde 4:


 

Kan jeg få oversikt over alle sakene jeg har meldt inn, og status på disse?

Ønsker du å få en oversikt over eksisterende og lukkede saker kan du navigere deg til "Supportsaker" (markert i rødt)

Bilde 5:


 

På siden "Supportsaker" vil du få en oversikt over alle supportsaker som er/har vært registrert. Du vil ha et filter på venstreside hvor du skal kunne filtrere deg frem til ønsket visning.

Etter filter er valgt trykk på knappen "Bruk filter" for at filter skal bli tatt i bruk. Klikk på saksnummer for å "Åpne" en sak.

Følgende filter som er tilgjengelig:

 • Statusårsak
 • Tjeneste
 • Alvorlighetsgrad
 • Sakstype

Bilde 6:


 

Hvordan håndtere en aktiv sak?

Når du åpner en sak vil du øyeblikkelig få oversikt over stauts på saken, men også en del felter vil være utfylt. Disse er som følger:

 • Saksnummer - Her har du fått tildelt et saksnummer
 • Alvorlighetsgrad - Her har du selv satt alvorlighetsgrad, hvis ikke kan saksbehandler selv sette dette på sin side av saksportalen. Er ikke et krav til dette feltet.
 • Kontakt - Er kundens kontakt som har meldt inn saken.
 • Sakstype - Hva slags type sak dette er
 • Opprettet den - Når sak ble opprettet, dato og klokkeslett
 • Tjeneste - Hvilke tjeneste denne saken tilhører, altså type teknologi.
 • Rettighet - Hvilken forvaltningsavtale er knyttet opp mot denne saken.
 • Beskrivelse - Hva denne saken gjelder og evt problemer vedrørende denne saken.

Bilde 7:

Saksdialog

Dialog mellom kunde og saksbehandler vil stort sett foregå her. Her kan du skrive kommentar og legge til vedlegg om du ønsker. Konsulent vil gi deg oppdateringer på saken her. Ved ny portalmelding fra kunde vil konsulent motta en epost, og ved portalmelding fra konsulent vil kunde motta en epost med svaret. Dette er for å forhindre at du må være i kundeportal grensesnittet for å motta oppdateringer og status på dine saker.

Ved å trykke på knappen "(+)Vis mer" (markert i rødt) får du opp hele saksdialogen.

Bilde 8:

Du skriver ny portalmelding ved å klikke på knappen "Ny portalmelding (markert i rødt på bilde xx), du vil da få opp en popup-hvor du legger inn en kommentar og evt fil og trykker "Send".

Bilde 9:

Popup-vindu:


 

Vil det skje endringer/utvikling på kundeportalen?

Ja, dette er kun fase 1 av kundeportalen, det vil skje regelmessige endringer for å gjøre den enda bedre. Alle forslag om ønsket funksjonalitet tar vi i mot med stor takk! Endringsønsker på kundeportalen kan rettes direkte til Kristian Nygård som er forvaltningsansvarlig eller til Skill Support. Vi har en del tanker over funksjonalitet vi ønsker å få utviklet, og dermed kan vi love mer funksjonalitet i fremtiden.