Brukeradopsjon

Teknologi vil alltid være best når mennesker samhandler godt med den

Det handler om Mestring

En brukeradopsjonsprosess består av flere faser, og alt handler om mestring. Det er når brukerne tar i bruk og adopterer nye systemer og løsninger med et smil vi vet at vi har lykkes.

Først og fremst defineres det flere kompetansemål. Et kompetansemål er ofte direkte knyttet opp mot gevinstmålet i prosjektet, slik at sluttbrukerens kompetansenivå faktisk har en innvirkning på om gevinstmålet blir oppnådd.

For å få ut mer potensial må man investere i menneskene, for det er dem som skal bruke løsningen.

- Marie Solberg, Brukeradopsjonskonsulent i Skill AS


Kontakt oss SkillStories
Image Description

KOMPETANSEMÅL SOM UNDERSTØTTER GEVINSTPLANEN

At vi lykkes med brukeradopsjonen er kanskje en av de faktorene som har størst innvirkning på om vi klarer å realisere gevinstmålene i gevinstplanen. Vår egen løsning for gevinstkartlegging brukes også av brukeradopsjonsteamet til å registrere kompetansemål og delmål.

Les mer om SkillX
 

Elementene i en brukeradopsjonsleveranse

Brukeradopsjonsteamet til Skill består av både rådgivere og innholdsprodusenter som sammen med deg som kunde tar dere med på en endringsreise som består av:

  • Rådgivning for å komme i gang med opplæringsløpet på mest hensiktsmessig måte i henhold til målsetninger

  • Maler for innhold på kommunikasjon, undersøkelser og opplæringsmateriell

  • Opplæringsprogram

  • Rapporter for mottakelse av kommunikasjon, gjennomføring av e-læring og respons på kartleggingsundersøkelser

  • Rådgivning for å sikre etterlevelse og avdekke eventuelle behov for videre oppfølging med hensiktsmessige tiltak

Image Description
Image Description

Interne støttespillere

Endring skjer fra innsiden i en bedrift, men Skill sine rådgivere kan tilrettelegge for endring. Det er viktig å definere noen interne støttespillere i organisasjonen som vi kan spille gode gjennom brukeradopsjonsløpet. Tre typiske støttespillere kan være:

  • Sponsor fra ledelsen - god forankring, men også god forståelse og engasjement fra ledelsen er avgjørende for suksess. Ledelsen bør være godt synlig i brukeradopsjonsarbeidet.

  • Superbrukere - Lavterskel supportkanal for sine medarbeidere. Superbrukerne får ekstra opplæring og tett oppfølging fra Skill.

  • Ambassadører - En gruppe brukere som skal være med å sikre engasjement. Dette kan være enkle aktiviteter som kick-off eller internmarkedsføring som konkurranser, plakater etc.

Tilpasset og engasjerende opplæring

Hvilken type opplæring vi gjennomfører vurderes basert på sluttbrukeres kompetanse og kompleksiteten i det som skal læres bort. Er kompleksiteten lav benyttes e-læring, men ofte kombineres e-læringen med webinarer og/eller klasseromsundervisninger. Samtidig er det viktig for oss at god brukeradopsjon handler om så mye mer enn opplæring - det aller viktigste er å skape engasjement og positivitet knyttet til endring.

Engasjementet kommer ofte når vi begynner å "leke" litt, og her har vi god erfaring med å bruke interaktive verktøy som for eksempel Kahoot for å skape engasjement og samtidig gi målrettet læring.