Nå er sikkerhetshuset ute på markedet

Alle blir ikke truffet av alt, men alle blir truffet av noe. Det bør være grunntanken for alle som vil inn i Sikkerhetshuset.Vi i Skill har nylig lansert et komplett sikkerhetstilbud som heter Digital Trygghet. Dette er en samling tjenester og produkter for mellomstore virksomheter som ønsker strategisk og operativ bistand til å innføre god nok sikkerhet. Det sikrer at mennesker, informasjon og systemer får god nok beskyttelse mot det til enhver tid gjeldende trusselbildet. Tilbudet er bygget opp som moduler der kundene får konkrete anbefalinger basert på en innledende kartlegging. Vurderingen fra analysen avgjør hvor stort behovet er, og tilstanden har gjerne en direkte sammenheng med hvilket fokus ledelsen tidligere har hatt på investeringer i å beskytte eiendeler, data og de ansatte.

Sikkerhet fra grunnmur til taket

Sikkerhetshuset er en metafor for å beskrive hierarkiene og sammensettingen av tjenestetilbudet. I grunnmuren finner vi den fysiske sikringen av bygg og installasjoner, kjent på Heimevernsspråket som objektsikring. Det overliggende taket er strategien og styringsprinsippene. Hovedetasjen beskytter personer på hjemmekontoret, på kontoret, på reise og er særlig viktig ved on- og offboarding. I det store rommet ved siden av finner vi alle planer og tiltak for å beskytte virksomhetens største verdier: Data og informasjon i applikasjoner, på maskiner og i selve nettverket. En trapp opp bor hendelseshåndteringen, der man jobber med å styrke evnene til å fange og håndtere trusler og avvik. Den beste utsikten finnes i toppetasjene, der det jobbes med hvordan sikkerhet skal være en del av virksomhetens ryggrad – fordi kunnskap og kompetanse forblir det viktigste virkemiddelet for å begrense mengden skadelige trusler. Ikke overraskende sitter ledelsen i samme etasje, fordi det er sjefene som må gå i front for å etterleve rutinene og tiltakene. 

Fordi sikkerhet er kritisk for fremtidens forretningsmodeller

Sikkerhetshuset er viktig i en arbeidshverdag der sikkerhet er forutsetningen for å skape digitale tjenester som møter og overgår forventningene til både interne brukere, og for eksterne partnere og kunder. Tjenestene i fremtidens foretrukne forretningsmodeller er både fleksible, brukervennlige og tilgjengelige på den ene siden, og beskytter data og informasjon på den andre – der personvern er særlig viktig. Viktige føringer for sikkerhet handler om hvordan risiko skal styres, og hvilke lover og regler som skal etterfølges. Alle virksomheter er utsatt for trusler, og de fleste rammes av ulike former for sikkerhetshendelser. Bak hvert overtramp finnes det sikkert minst ti nesten-ulykker som ble avverget, fordi ansatte var årvåkne og på vakt. Det er viktig å ha en modell som viser hvilken sikring som er relevant for din virksomhet, sammen med føringer på hvordan holde den oppdatert.

Sikkerhet som alle kan forstå

Hvordan vi sikrer alle etasjene i huset, har en nær sammenheng med vår egen tjenestemodell. Den er basert på malverket til Nasjonal sikkerhetsmyndighet, standarder i ISO 27001, og beste praksis fra våre fagkonsulenter som alle har jobbet med sikkerhet i minst 15 år. Taket er sikkerhetshusets viktigste fasade, og det setter føringer for alt under. Deretter må alle tiltak ses i sammenheng slik at man får etablert nok bredde i forsvaret. Det hjelper ikke at høyrebacken er i verdensklasse om midtstopperen ligger nede med brekt bein. Det er derfor vi prøver å beskrive vårt tilbud med folkelige termer: Tilbudet står ikke tilbake i kvalitet for noen andres, men vi tror på at det blir enklest å lykkes med å etablere riktig sikkerhetskultur og utløse de riktige investeringene når vi snakker på en måte som alle kan forstå – uten bruk av begrep som forvirrer. Det er ingen motsetning mellom hvor avansert det er, mot hvor enkelt det er å forstå.

Les mer om Digital trygghet her.

Fyll ut skjema under om du ønsker en uforpliktende samtale for å få bedre oversikt, et riktig grunnlag for gode prioriteringer, og solide prosesser bygget på beste praksis og den mest utprøvde teknologien.