Samhandling og struktur i kundeprosesser

Gjennom prosessen av et løsningssalgs vil du som regel ha dialog med mange mennesker, samt håndtere en stor mengde informasjon og dokumentasjon. Viktigheten av å ha en god struktur og orden på hvordan du lagrer dine data er viktigere enn noen gang, for ikke å glemme hvem som har tilgang og hva du lagrer.Skrevet av: Endre Lima, Bid Manager Skill AS

Når vi nå, i mye større grad enn før, benytter skyløsninger for dokumentbehandling, vil det ofte være mange som jobber i samme dokument samtidig. Jeg har oftere enn jeg ønsker, opplevd synkroniseringsproblemer som har resultert i at viktig informasjon aldri har funnet sin plass i sluttdokumentasjonen. Dette gir ofte katastrofale følger, da man ofte kan miste viktig informasjon og kan være tidkrevende i prosessen med å finne frem til riktig versjon av dokumentet igjen.

Viktigheten av god struktur kommer av kravene til oss som selskap om hvordan vi håndterer informasjon om andre, men også å sikre at salgsprosessene du er i, får den fremdriften den skal. Det er avgjørende å ha kontroll på all informasjon av betydning, for eksempelvis skrevet i et tilbud eller i en kontrakt, da konsekvensen av å glemme eller miste noe av denne viktige informasjonen i verste fall kan ende med diskvalifisering. Det er i tillegg knyttet stor risiko til om dataene dine ikke administreres riktig og informasjonen din kommer i hendene på feil personer, noe vi i disse dager dessverre kun ser mer av.

 

Økt effektivitet og kontroll i alle kundeprosesser

I Skill benytter vi Teams i kombinasjon med Dynamics 365 for å sikre god kundekontroll. I tillegg hjelper vår arbeidsmetodikk, Digital Suksess, oss med å huske hvilken applikasjon eller lagringsmulighet vi skal bruke i definerte situasjoner. Digital Suksess bidrar til at alle i Skill jobber på den samme måten, sikrer at vi holder system og orden i våre egne skyløsninger som bidrar til økt effektivitet og kontroll i alle våre kundeprosesser.

For å sikre god kvalitet på innholdet vi skal presentere for våre kunder, er det avgjørende å standardisere salgsdokumentasjonen som skal benyttes som utgangspunkt i alle prosesser selgere skal jobbe på. Slik sikrer vi at bidragsytere fra alle deler av organisasjonen gjenkjenner innholdet på tvers av salgsorganisasjonen, og vi får et mer effektivt samarbeid internt på tvers av våre avdelinger.

 

Få hjelp til å jobbe mer effektivt med bedre samhandling og struktur

I Skill jobber vi målrettet for å hele tiden finne bedre og mer effektive måter å jobbe på og med enda bedre struktur. Ta kontakt om du ønsker at vi skal hjelpe dere med å oppnå Digital Suksess, med en suksessplattform som sikrer en implementering der man henter ut det beste fra teknologi, får menneskene til å bruke den riktig, og utløser konkrete forretningsgevinster.
 
Publiser en kommentar