Kontroll på skytjenesten

Digital kontroll handler om å sikre varig suksess og kontinuerlig utvikle nye mål og gevinster for å effektivisere, forenkle og forbedre prosesser og skytjenester for ditt selskap. Vi har definert fem dimensjoner vi mener er nødvendig å fokusere på for å sikre kontroll på dine skytjenester. 


Skrevet av: Endre Lima, Bid Manager Rådgivning / Bid Management


Support

Forsikringen om at du får hjelp raskt dersom det skulle oppstå en uønsket hendelse er viktig for å unngå unødvendig nedetid eller andre forretningsmessige konsekvenser. En reaktiv supportavtale gir deg en forsikring på at du alltid vil få hjelp av noen som kjenner din løsning og dine utfordringer. 

 

Kontroll på eksisterende miljø

Det å ha kontroll på tjenesten(e) du har investert i er avgjørende for å vite at funksjoner, sikkerhet og eierskap er ivaretatt. Det er også viktig å holde seg oppdatert på lisensregler og lisenssammensetninger for sikre lavest mulig kost uten at det påvirker kvaliteten. Videre er det alltid lurt å tenke på måter du kan effektivisere din organisasjon med å justere dine eksisterende løsninger til å bli enda bedre og mer effektiv. 

 

Få strukturert informasjon om nye muligheter og ny teknologi

For å alltid kunne få inspirasjon og hjelp med å forstå alle nyheter Microsoft kommer med, er det viktig å ha en partner som investerer i å bygge spesialistkompetanse på områder som er relevant for tjenestene som leveres. Dette krever både tid og ressurser, og trolig ikke noe som er særlig kostnadseffektivt å forsøke å gjøre på egenhånd. 

 

Opplæring og endringsledelse

Innføring av nye systemer uten brukeradopsjon og en strategi for implementering, vil ifølge statistikk feile i 9 av 10 tilfeller. Uten at brukerne får en god og gjentakende opplæring vil de, som vi ofte gjør, falle tilbake til gamle vaner, som er vonde og vende. Derfor er det viktig å sikre at det legges opp til et godt brukeradopsjonsløp som gir jevnlig påfyll. 

 

Oppnå varige gevinster

Kanskje det aller vanskeligste i et prosjekt er å peke ut konkrete ‘gevinstmål’, eller ‘effektmål’. Slike mål plikter å være målene som skal realiseres etter andre prosjektmål og målsettinger er nådd i prosjektets løp. Gevinster er ikke nødvendigvis oppnådd umiddelbart, men krever kontinuerlig forbedring og dedikasjon til skytjenesten. Dette gir varig gevinst og man kan hele tiden utvikle og utvide sine satte gevinstmål ettersom målene nås over tid. 

 

Kontinuerlig forbedring

Skytjenester krever kontinuerlig tilsyn og det er avgjørende å ha en veletablert plan og strategi for skytjenesten, for at den ikke skal bli utdatert og raskt få dårligere datakvalitet. Dette er viktig av mange årsaker, men kanskje viktigst av alt er å holde kontroll på sikkerhet, at får optimal utnyttelse av skytjenesten, i tillegg til å sikre god kostnadskontroll. 

Som rådgivere for skytjenester fra Microsoft er vi svært opptatt av å sikre at våre kunder oppnår nettopp dette, og vårt mål er at våre kunder skal skape varige gevinster ved å benytte en partner til å bistå med å forvalte sine Microsoft-løsninger.

Les også mer om hva min gode kollega Glenn Hole mener digitalisering først og fremst handler om nemlig kontinuerlig forbedring! 
Publiser en kommentar