Lykkes i krysningspunktet mellom sikkerhet og mennesker

Skrevet av Lars Offerdal, Strategisk rådgiver og Evangelist

Har du tenkt over at uansett hvor mange sikkerhetsløsninger du benytter, så er det ofte vurderingsevnen til dine ansatte som er ditt reelle forsvar?Dagens trusselbilde utvikles raskt både i omfang og kompleksitet. Det glimrende med den menneskelige siden av ditt forsvar, er at om du setter det opp og vedlikeholder det på en god måte, er det ikke nødvendig med noen nye versjoner. 
 

Forståelse - Etterlevelse - Tillit - Medvirkning

En fin måte å lykkes i krysningspunktet sikkerhet og mennesker er å følge en stegvis tilnærming. Forståelse – Etterlevelse – Tillit – Medvirkning. Dette er en 4 trinns kulturskala. Først handler det om at folka dine forstår hva de skal gjøre og hvorfor de skal gjøre det, før de så begynner å gjøre det. Dette er ikke alltid en enkel oppgave. Det legges ofte for mye vekt på hva som skal gjøres, mens nøkkelen ligger i hvorfor. Skape forståelse for hvorfor noe er viktig med de samme argumenter for alle fungerer sjelden. Vi må nå gjennom til ulike arbeidsområder, roller og personligheter. Dette krever ofte mer kompetanse om mennesker enn sikkerhet. 

Med forståelse i bunn, og daglig erfaring med løsninger og arbeidsprosesser som virker, så er vi på god vei til å opparbeide oss tillit. En nøkkel her er ikke bare at de sikkerhetsprosessene vi utsettes for flyter godt, men når noe ikke virker, så håndteres den menneskelige faktor med like høy omtanke som f.eks. det tekniske problemet.  

Når vi jobber på en god måte med alt på forhånd nevnt her, så kan vi tenke på å se etter medarbeidere som aktivt bidrar med informasjon, forslag og innspill, og med det medvirker i sikkerhetsarbeidet. Det er her vi kan oppnå et absolutt nødvendig lag av forsvar som går ovenpå alle våre andre løsninger. 
 

Det legges ofte for mye vekt på hva som skal gjøres, mens nøkkelen ligger i hvorfor. Skape forståelse for hvorfor noe er viktig med de samme argumenter for alle fungerer sjelden. Vi må nå gjennom til ulike arbeidsområder, roller og personligheter. Dette krever ofte mer kompetanse om mennesker enn sikkerhet. 

Skkerhetsinstruks for alle ansatte

I en jevn norsk virksomhet vil jeg påstå at vi kan dele de ansatte grovt inn i tre grupper. Gruppe 1 jobber nøye og forsiktig, de følger alle regler alltid, og de spør heller en gang for mye.  I gruppe 2 er tempo og konsentrasjon høyt på de til enhver tid gjeldene planer og mål, og alt annet blir ofte litt støy. Gruppe 3 har ofte sin egen tolkning av mye, de spør veldig sjelden, og gjør ofte det som passer best for dem der og da. 

Det er en godt utbredt praksis å legge frem en sikkerhetsinstruks for alle ansatte, med krav om les og signer. Det er bra å ha en klar instruks på hva som forventes av de ansatte. Det er mer usikkert hvilken verdi vi oppnår på kulturskalaen med dette som virkemiddel. Hvis vi ser bort fra gruppe 1, hvor langt oppover skalaen kommer vi med å legge frem en instruks for de to andre gruppene?

Mange virksomheter gjør mye på opplæring. Det finnes også mye bra verktøy, og dette benyttes ofte. Innholdet i disse verktøyene er både i form av generelle og spissende budskap når det gjelder tema, trusler og håndtering. Men, de er sjelden tilpasset hver enkelt virksomhet, ift arbeidsområder, roller og personligheter. Hvis vi igjen ser bort fra gruppe 1, hvor langt oppover kulturskalaen tror du vi kommer med denne type generisk opplæring for de to andre gruppene? 

 

Et solid oppsett og godt vedlikehold

Den menneskelige siden av ditt forsvar krever et solid oppsett og godt vedlikehold. Et fint utgangspunkt å starte med er disse tre tema, Budskap – Kommunikasjon – Trening.
 

Budskap 

Hva er det du vil oppnå? Hvordan kan du utrykke det interessant, inspirerende, tydelig, konkret, kort, og gjerne med et lite smil? De du skal nå igjennom til treffes av store mengder informasjon hver dag. Hva er det med det du ønsker å formidle som skal få mottaker til å stoppe opp lenge nok til å ta det inn?  
 

Kommunikasjon 

Hvem er du ute etter å nå? Hvor er de? Når er de der? Hvordan kommuniserer de? 
 

Trening

Alt som skal gjøres krever en form for trening. Mengden som kreves øker proporsjonalt med kompleksiteten på oppgaven. Legger vi på ytre faktorer som f.eks. stress, bekymring og uroligheter under gjennomføringen, stiger behovet drastisk for hvor mye trening som kreves. De du skal trene har mengder med oppgaver å utføre hver dag. Hvordan skal du prioritere hva som skal trenes på? Hvordan skaper du effekt, med minst mulig tid benyttet for den ansatte som gir mest mulig utbytte av treningen? 

Uansett hvor du er, eller hvor du vil, skal du lykkes med ditt menneskelige forsvar må det jobbes. Sikkerhetskultur kan ikke kjøpes, den må bygges.   
 
Publiser en kommentar