Bedre ansattopplevelser med Microsoft Viva


Bilde: Microsoft 

Microsoft Viva tilbyr tjenester som skal forenkle og effektivisere arbeidsdagen og som hjelper deg å skape et arbeidsmiljø med mennesker i sentrum. Den gir også bedre forretningsresultater med å blant annet frigjøre tid ved å gjøre det enkelt for folk å finne informasjon og gjøre innhold til gjenbrukbar kunnskap.


 

Etter nå godt over ett år på hjemmekontor har vi i Skill gjort oss mange erfaringer med digitalisering og innføring av teknologi hos både små og store bedrifter. For selv om man installerer og tar i bruk den digitale plattform som muliggjør hjemmekontor, med blant annet videosamtaler og dokumenthåndtering og -samhandling, så betyr det ikke alltid at det blir en suksess. Man må samtidig tenke på hvordan man ivaretar de menneskelige behovene, sørger for digital inkludering, tilgjengeliggjør læring, bygger selskapskultur og sørge for at informasjon er tilgjengelig og ikke minst varig. For selv om mange nå har lykkes godt med å ta i bruk Teams, så kan det nettopp her være utfordrende å finne strukturkapital og varig informasjon og dra utnytte av kompetansen i selskapet.   
 
Den enorme etterspørselen etter digitale hjemmekontorløsninger har tilgjengeliggjort mange nye tjenester som ivaretar alle aspektene av en fullstendig hjemmekontorløsning. En av de mest interessante tjenestene som har kommet den siste tiden er Microsoft Viva. Den består av fire moduler: Viva Connections, Viva Insights, Viva Learning og Viva Topics og fungerer langt bedre på den nevnte strukturkapitalen.  
 
Microsoft Viva tilbyr tjenester som skal forenkle og effektivisere arbeidsdagen og som hjelper deg å skape et arbeidsmiljø med mennesker i sentrum. Den gir også bedre forretningsresultater med å blant annet frigjøre tid ved å gjøre det enkelt for folk å finne informasjon og gjøre innhold til gjenbrukbar kunnskap. 
  

Viva Connections  

Intranettet er nå i Teams! Fungerer som et samlepunkt for all intern kommunikasjon og informasjon, med et visuelt dashbord som inkluderer nyhetsstrøm, oversikt over tilgjengelige ressurser og som gir mulighet til å dele eget innhold til andre ansatte i bedriften. Dette gjør det lettere å bygge kultur og sørger for at den ansatte føler større tilhørighet til arbeidsplassen og sine kollegaer – også fra hjemmekontoret.  
 

 
 

Viva Insights 

Er et analyseverktøy som brukes til å samle inn data om hvordan man bruker tiden sin, for på den måten å komme med råd og anbefalinger til hvordan man kan øke produktiviteten, samt sørge for bedre trivsel og velvære, og kan brukes av både den ansatte og av ledelsen.  


Viva Learning  

Fungerer som en opplæringsapp som gjør det enkelt og effektivt for ansatte og tilegne seg kunnskap og ferdigheter, og samler opplæringvideoer fra blant annet LinkedIn og Microsoft Learn. Et supert tilskudd i onboardingsfasen, men også for å møte den ansattes økende etterspørsel etter investering i læring og personlig utvikling. 

 
 

Viva Topics  

Er et samlepunkt for all informasjon, som organiserer kunnskap i emnesider og gjør det enkelt å både oppdage og bruke informasjonen som er tilgjengelig. AI benyttes til å hente Microsoft 365-data som beskrives på temakort i dokumenter og samtaler i Teams og Outlook.  
  


 
  

Kort oppsummert så er Microsoft Viva en plattform for ansatte som samler kommunikasjon, kunnskap, læring, ressurser og innsikter. Viva leveres av Microsoft 365 og oppleves hovedsakelig gjennom Microsoft Teams. Det fremmer en kultur der mennesker og team får handlekraft til å yte sitt beste hvor som helst og er en super plattform å tilføre til dine ansatte på hjemmekontor og som sørger for en inkluderte bedriftskultur der alle blir hørt og trives. 
 

Dersom dere ønsker mer informasjon om tjenesten Microsoft Viva eller vite mer om hvordan vi kan hjelpe deres bedrift med å ta i bruk smart teknologi på en smart måte, ta gjerne kontakt med en oss direkte eller bruk vårt kontaktskjema

Eline Lindsten - Eline.lindsten@skill.no
Jarle Engseth - je@skill.no
  

Publiser en kommentar