Risikohåndtering handler egentlig om ærlige svar på fire spørsmål

Risikovurdering skal være en naturlig del av arbeidet, uten å gjøre det mer komplisert enn nødvendig. Hva er det vi forsøker å få til? Hva kan påvirke oss? Hvilke er mest viktige? Og hva skal vi gjøre med det? er fire spørsmål som krever ærlige svar for å sikre en god risikohåndtering. Skrevet av Lars Offerdal, publisert på LinkedIn 6. August 2021

….Don’t go there, don’t fall down, then its no problem” var svaret fra gartneren da jeg spurte om han ikke burde plante buskene tettere slik at ingen skulle falle ned fra den høye muren. “Much better for the plants this way” supplerte han når han så at jeg slet litt med logikken han presenterte. 

Senere på dagen når alle plantene var på plass og jeg ruslet rundt i hagen slo det meg at gartneren hadde helt rett, på sin måte. Risikoen jeg tenkte på var åpenbar for alle som var der. Muren som støtter opp frukthagen er 3,5 høy, og det er steinfliser på bakken nedenfor. Skulle noen ramle utenfor ville det ikke gå spesielt greit. Jeg tror ikke gartneren og hans folk hadde gjennomført noen omfattende risikovurdering, med vekting av både sannsynlighet og konsekvens, med deretter diskusjon rundt mulige risikoreduserende tiltak. De hadde vært opptatt av beste mulig kvalitet på sin leveranse, og instinktivt håndtert den åpenbare risiko ved å fjerne den. Det er den absolutt mest effektive måten, men igjen hadde gartneren sin variant, da løsningen om å ikke gå bort til muren antakelig har sine svakheter. 

Jeg støtter uansett opp rundt gartneres utgangspunkt til risikohåndtering. La det være en naturlig del av arbeidet, uten å gjøre det mer komplisert enn nødvendig. 


Hva er det vi forsøker å få til? Dette er det første spørsmålet du bør stille deg når du skal vurdere risiko for din virksomhet. Forsøk å se på det med objektive øyne, sørg for å forstå hele omfanget, se også på sammenhenger og miljøet rundt deg.

Hva kan påvirke oss? Er det noe som kan hindre deg, noe som kan hjelpe deg. Finn de usikkerhetene som betyr noe, og tenk også på mulige fremtidige hendelser, fordi endringer kommer.

Hvilke er mest viktige? Tenk deg om, men ikke ta av. Se etter hva som påvirker, både positivt og negativt. Vær forsiktig med å legge for mye vekt på hva du tenker om sannsynlighet, dette er egentlig gjetting.  

Hva skal vi gjøre med det?  Husk på gartneren. Kan du fjerne et mulig problem, er det det beste. Alt annet handler om hvor stor kjangs du vil ta på at ting blir som du tenker. 

Publiser en kommentar