Sikkerhetsvurdering – gjør de riktige tingene, i riktig rekkefølge.

Sikkerhet trenger ikke være hverken komplisert eller vanskelig. Veldig mye handler om å gjøre noen få ting i riktig rekkefølge. På toppen av alle kvalifiserte råd bør det alltid stå «Vet vi egentlig hvordan det står til?».  Lite bør gjøres før man har svaret på dette.  En sikkerhetsvurdering av deres virksomhet vil gi dere svar på hvor dere står, hvor dere burde vært, og hvordan dere kommer dere dit - bygget på samtaler, tekniske vurderinger og analyser.

Skrevet av: Lars Offerdal,  Strategisk rådgiver sikkerhet og evangelist


Små ting som vil kunne utgjøre stor forskjell! 

Det er avgjørende for sikkerhetshåndteringen i enhver virksomhet at både forståelse, retning og plan for arbeidet er godt forankret i bedriftens ledelse. En sikkerhetsvurdering forutsetter derfor aktiv deltakelse fra nøkkelpersoner som typisk daglig leder, HR direktør og IT direktør. For små og mellomstore virksomheter er det relativt beskjedent med tid som må investertes fra deg og de roller du må ha med deg, men noe som vil kunne utgjøre stor forskjell! 
 

Hvor står vi, og hvor burde vi vært?  

Viktige temaer for en sikkerhetsvurdering er styring, mennesker, kultur, teknologi, hendelseshåndtering og lokasjoner, der alle funn leder frem til en rapport som gir en oversiktlig fremstilling av modenhet innenfor de ulike temaene. Hvor står dere? Og hvor burde dere vært? Sistnevnte baseres på virksomhetens omfang og det generelle trusselbilde.  For hvert enkelt tema spesifiserer en rapport de ulike funnene og hva som bør gjøres med en prioritering basert på først og deretter tanken.  
 

En god rådgiver bistår deg med føringer for veien videre og en strategi som hjelper bedriften din til å ta en helhetlig og proaktiv tilnærming til sikkerhet i stedet for å reagere på hver ny trussel, noe som kan være tidkrevende og dyrt. En god rådgiver hjelper deg samtidig å kartlegge hva som bør håndteres som nødvendig førstehjelp og tas umiddelbart, og hva som kan legges inn i en prosjektkalender. Det vil sikre at dere får prioritert de rette tingene, i riktig rekkefølge, for å oppnå god nok sikkerhet for din virksomhet.   

Publiser en kommentar