Gjør arbeidet til en lek med Microsoft Dynamics 365 - Gamification

Gamification er et samlebegrep for bruk av spillmekanismer og design for å digitalt engasjere og motivere mennesker til å nå sine mål på ulike arenaer – for eksempel i forretningspraksis for å stimulere til motivasjon for utførelsen av visse oppgaver. I denne blogposten skal vi se på Microsoft Dynamics 365 Gamification – en forretningsløsning som gjør det mulig for CRM brukere å delta i individuelle og teambaserte konkurranser, med formål om å motivere dem til å oppnå visse forhåndsdefinerte KPI-er. Formålet med applikasjonen er å bidra til bedre brukeradopsjonen og/eller brukerengasjement, øke produktiviteten i selskapet ved å motivere ansatte til å oppnå mer, eller å forbedre datakvaliteten i CRM.  

Microsoft Dynamics 365 - Gamification 

Gamification i Dynamics 365 rammer inn ulike forretningsmessige handlinger og mål i en spillsituasjon. Løsningen gir mulighet til å legge opp aktiviteter i morsomme og engasjerende spill for å øke ytelse og deltakelse. Ansatte konkurrerer i spill med sportslige temaer, eller legges inn som tilhengere for å heie på deres favorittlag- eller individer. 

Formålet med applikasjonen er å øke brukerengasjement, datakvalitet, og/eller adopsjon av løsningen. KPI-er for ytelse er basert på enhver aktivitet som spores av Dynamics 365, og spillene rammes inn i en portal som er ment å skape engasjement rundt KPI-ene blant spillere og tilhengere. Gamification hjelper med å holde de ansatte engasjert ved å: 

 • Engasjere flere ulike roller - Gamification løsningen er integrert med Dynamics 365 Salg, Kundeservice, Field Service, og Project Service Automation 
 • Sette opp belønninger som motiverer alle - Gamification lar seg sette opp flere belønningskategorier for å anerkjenne innsats og forbedringer på tvers av en rekke KPI-er eller ansattroller. Det er mulig å sette opp belønninger på flere nivåer for enkeltpersoner og team slik at flere spillere kan få anerkjennelse. 
 • Formidle oppdaterte resultater kontinuerlig - Gamification gir poeng for hver KPI og summerer opp den totale spillscoren i hvert spill. Synlige resultatlister på flere nivåer gjør at spillerne fokuserer på alle aspekter ved spillet. 
 • Øke motivasjonen ved hjelp av resultatlister og belønninger - Gamification lar spillerne konkurrere med kollegaer på en morsom måte. Spillerne har profilsider med oversikt over sine premier, plasseringer og tidligere prestasjoner, som andre spillere kan se for å vurdere om de skal velge denne spilleren til sitt fiktive team. 


Microsoft: Eksempel på en spillers profil 

KPI-er for Gamification 

For å starte en ny Gamification-konkurranse, er det første trinnet å bestemme hvilken type brukeraktivitet i Dynamics 365 du vil måle til støtte for nøkkelytelsesindikatorene dine. Key Performance Indicator(s) hjelper en administrator med å velge hvilke type brukeraktiviteter som vil bli målt i et spill. KPI-poster opprettes i Dynamics 365 for å definere handlinger som skal brukes i et spill. Disse postene kan deretter velges i Gamification portalen for å bestemme de aktuelle KPI-kriteriene for hvert spill og definere hvor mange poeng som skal tildeles per KPI i spillet. En KPI kan være verdien av lukkede salgsmuligheter, antall kampanjeaktiviteter som opprettes, antall saker lukket, og lignende aktiviteter i CRM.  

«Gamification is 75% psychology and 25% technology.» 

-Gabe Zichermann 

På samme måte som med andre programmer, er det ikke selve verktøyet som gir suksess. Verktøyet må konfigureres og brukes på riktig måte for å oppnå best mulig resultater. Det er dermed viktig at man har en god forståelse for konsekvensene av KPI-ene man oppretter og baserer spillene på. Aktivitetene vi måler vil være ulike ut fra hvilke roller eller avdelinger vi oppretter spill for, og organisasjonens mål. Det er viktig at KPI-ene tilpasses brukergruppen slik at spillet ikke oppleves urettferdig eller demotiverende. Det har for eksempel liten eller ingen hensikt å måle selgere på antall saker de lukker, da dette ikke ligger innenfor selgernes kjerneoppgaver. Samtidig må KPI-ene bidra til et overordnet mål – for eksempel brukeradopsjon, økt produktivitet, eller bedret datakvalitet. 

Ulike KPI-scenarier 

Det finnes ulike metoder for å opprette nyttige KPI-er basert på dataene i Dynamics 365. Under viser vi noen eksempler – disse er ikke uttømmende, men viser kun en del av mulighetsbildet i applikasjonen. 

KPI-navn 

KPI-konfigurasjon (eksempel) 

Formål / forretningsscenario 

Sporede e-poster 

2 poeng for hver sporede e-post 

 • Salgsproduktivitet 

 • Datakvalitet 

 • Brukeradopsjon 

Avtaler 

5 poeng for hver opprettede avtale 

 • Salgseffektivitet 

 • Kundeoppfølging 

 • Brukeradopsjon 

Avsluttede saker 

5 poeng for hver avsluttede sak 

 • Kundeservice 

 • Produktivitet 

Vunnet omsetning 

3 poeng for hver bekreftede omsetning på kr 10 000 

 • Salgseffektivitet 

Kampanjeaktiviteter  

5 poeng for hver opprettede avtale 

 • Markedsføring 

Antall fakturerbare timer 

1 poeng per fakturerbare time 

 • Field Service 

 • Prosjektservice 

 • Produktivitet 

Kunnskapsartikler 

5 poeng per kunnskapsartikkel 

 • Kunnskapsdeling 

 • Field Service 

 • Salg 

 • Kundeservice 

 • Markedsføring 

Mulighetene for KPI-er er mange, og applikasjonen lar oss måle og belønne for eksempel selgere på utradisjonelle KPI-er for å belønne ønsket adferd, i tillegg til de tradisjonelle salgsmålene. 

KPI oppføringer opprettes i Dynamics 365 for å definere en handling som vil brukes i et Gamification spill. Disse oppføringene kan deretter velges i Gamification portalen for å velge de riktige KPI kriteriene for hvert spill og definere hvor mange poeng som skal tildeles.  

Gamification og brukeradopsjon 

Gamification er en annerledes tilnærming for å sikre bruk av Microsoft Dynamics 365 CRM. Ved å utnytte spilltilnærmingen kan man skape sunn konkurranse innen team og lage insentiver rundt dataene de legger inn. Siden spillerne kan administrere egne fiktive team av spillere kan det også bidra til å øke teammentalitet fordi en spiller vil lene seg til kollegaer som de har valgt inn i det fiktive teamet sitt. 

«Games and gamification both can lead to high levels of learner engagement and motivation.» 

– Karl Kapp 

Premiene og prisene i spillet kan videre bidra til motivasjonen for aktiv bruk av løsningen. Premiene kan være noe materielt, som for eksempel et gavekort, eller et immaterielt privilegium som reservert parkering ved kontorlokalene i en uke. Premiene bestemmer en for hvert spill, slik at man kan tilpasse belønningen til gruppen man kjører spillet for.  

Deltakere i Gamification 

Brukere i Dynamics 365 Customer Engagement kan få tilgang til Gamification, og de kan delta i ulike roller som Kommisjonær, Spillansvarlig, Spiller, eller Tilhenger. 

 • Kommisjonærene kan administrere alle aspekter av hvert spill, men ikke delta i spillet. Kommisjonæren er den eneste som kan administrere brukere i Gamification og opprette nye spill i Gamification portalen. 
 • Spillansvarlige kan hjelpe kommisjonæren med å administrere noen oppgaver, men kan også delta i spillet.  
 • Spillere kan delta i spillet og administrere egne fiktive team.  
 • Tilhengere kan følge med på spillene de er gitt tilgang på og administrere egne fiktive team, men ytelsen deres måles ikke i spillet. 

Tilgangen i Gamification styres gjennom sikkerhetsroller i Dynamics 365. Spillere og tilhengere får tilgang til spillene de deltar på eller er gitt tilgang til i portalen. Her kan de følge den løpende utviklingen for teamet og/eller de individuelle spillerne, se ukesvinnere på KPI-er, og engasjere seg i «Smack Talk», eller «Drittslenging», for å engasjere spillerne. 


 

Spillformat 

Spill kan kjøres med ulike sportstemaer. For øyeblikket er fotball, rugby, cricket, amerikansk fotball, ishockey, baseball, billøp, seiling, Grand Prix, baneløp, volleyball og svømming tilgjengelige temaer. 


 

Spillet kan kjøres som vanlig fantasikonkurranse som gjør det mulig å gjøre ukentlige endringer for å overføre spillere inn eller ut, eller som faste lag som ikke kan endres i løpet av spillet når disse spillerne først er valgt inn. De sportslige temaene er ikke obligatoriske, og Gamification kan struktureres uten team der ledertavler bare gjenspeiler KPI-score for individuelle brukere. 

Ledertavler 

Hver spiller kan holde seg oppdatert på sin nåværende posisjon i spillet på en ledertavle som viser poengsum i sanntid. Ledertavlen viser den respektive posisjonen for en individuell spiller basert på deres nåværende KPI-poeng, rangeringen av hvert team, og posisjonen til spillerne for hver KPI i spillet. 
Gamification muliggjør også Steam TV der sanntidsdata fra ledertavler kan vises på en skjerm på kontoret. Denne kan konfigureres til å vise en serie tavler for å vise frem de ulike KPI ledertavlene. 


 

Formål 

Som vi har sett kan organisasjoner sette opp spill for ulike formål, alt fra økt ytelse, datakvalitet, eller brukeradopsjon. Det er KPI-ene sammensatt i spillet som avgjør formålet med spillet – altså bruken av verktøyet definerer formålet. Hvis du vil høre mer om Gamification og hvordan dere kan bruke verktøyet i deres organisasjon, ta kontakt med oss! 

Publiser en kommentar