Webinar: Markedsføring med følelser og salg som er datadrevet

15. desember arrangerer vi i Skill et webinar for de som ønsker å selge mer, bli dyktigere på kundedialog, og skape engasjement med smartere markedskommunikasjon.
 

MELD DEG PÅ WEBINARET HER


Det har vært store endringer knyttet til hva som må gjøres for å vinne kampen om stadig mer konstruktivt krevende kunder. For å håndtere dette må virksomheter jobbe med interne kulturendringer og digital omstilling; hvordan teknologi og smartere prosesser skal hjelpe mennesker og lykkes bedre.

Maskiner for mennesker

For å tilpasse seg en ny virkelighet må maskiner frigjøre tid slik at mennesker får tid til å utvikle konseptene som skaper enda større kundeverdi. Markedsfunksjonen må digitaliseres, oppgaver automatiseres.

Vi må finne tid til å være kreative og til å bedre følge opp kunder og interessenter. I dette paradigmeskiftet er smart markedskommunikasjon den viktigste brikken i salg. Det krever at markedssjefen og salgssjefen må lære seg å bruke teknologi på nye måter, og det handler om å kommunisere det som gir verdi til kundene.

Mange bedrifter er godt i gang med å ta en mer strategisk tilnærming til teknologivalgene, der smarte plattformer brukes for å skape enklere og bedre arbeidsdager for de ansatte, og bedre brukeropplevelser for kundene.

Med CX360 ønsker vi å vise hvordan Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power Platform, og Azure gir store gevinster knyttet til smartere forretningsprosesser og innsikt i- og visualisering av data.

Markedssjefen har gått fra å bli målt på hvor mye synlighet vedkommende skaper med markedsmidlene, til å få tydelige mål på hvordan tiltakene fører til salg og nye kunder

Flere, større og mer engasjerte kunder

Webinaret er unnagjort på litt over 60 minutter, og her er hovedtrekkene i det faglige opplegget:

  • Hva markeds- og salgssjef må gjøre i årene som kommer. Ved Tim Ervik
  • Hvordan strategisk bruk av følelser vinner flere og større kunder. Ved Andreas Thue, daglig leder i markedsbyrået med Norges mest fornøyde kommunikasjonskunder – Iteo
  • Hvordan innsikt og analyse vinner flere salgsprosesser raskere. Ved Henrik Folkstad i Vainu

Det vil være en fin blanding mellom inspirerende foredrag, faglig debatt, og spørsmålsrunder.

Jeg er særlig spent på Folkestads foredrag. I en verden der datamengdene dobles hvert år finnes det store muligheter for å bruke data for å konvertere interessenter til kunder gjennom smart innsikt.

Det gode budskapet som kundene vil høre, distribuert på den smarteste måten er kjernen i webinaret, og jeg håper du har lyst til å delta sammen med mange andre.

Dato: 15 desember 2020 | Tid: 08:30 - 09:30 | Sted: Microsoft Teams Liveevent

MELD DEG PÅ WEBINARET HER