Nye tjenester som gjør sikkerhet til et konkurransefortrinn

Gir god nok sikkerhet på under en måned.


Microsoft-spesialistene i Skill har nå satt sammen et nytt sikkerhetsteam og et komplett tjenestetilbud som skal gi virksomheter det de beskriver som «god nok» sikkerhet. 
Tilbudet har fått navnet «Digital trygghet», og tjenestene møter både strategiske og operative behov, hos virksomhetens ledere og fagspesialistene innen sikkerhet.

- Sikkerhet er egentlig ikke så vanskelig så lenge man har innført prosedyrene og tiltakene på en måte som alle kan forstå. Det viktigste er at sikkerhet er et tankesett som gjennomsyrer virksomheten, og når det gjøres riktig blir tiltakene et konkurransefortrinn for de som gjør det riktig, sier Lars Offerdal.

Offerdal leder Skills sikkerhetsteam som utelukkende består av seniorrådgivere med lang fartstid innen sikkerhet.

- Våre eksperter skal kunne forklare hva god nok sikkerhet er med kun én setning. I korte trekk handler det om en unik tilnærming til hver bedrift der man legger planen for hvordan fange opp og håndtere alle trusler, og i tillegg være trygg på at alle regler og retningslinjer etterleves, sier Offerdal.

LES MER OM DIGITAL TRYGGHET HER
 

Ligger et skritt foran truslene

Digital trygghet er basert på rammeverk fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, sikkerhetsstandarden ISO 27001, teknologi og løsninger fra de mest utbredte sikkerhetsprodusentene, og beste praksis fra selskapets eksperter.

- Utgangspunktet er det til enhver tid gjeldende trusselbildet der vi kartlegger og innfører tiltakene som er mest relevant for den aktuelle oppdragiver, og deretter bistår med forvaltningen som sikrer at man ligger ett skritt foran truslene, sier Offerdal.

- Sikkerhet er en forutsetning for alle digitale tjenester, og det må være integrert på en måte som ikke tar ned kvaliteten på tjenestene som tilbys internt, eller til partnere og kunder, fremhever Offerdal. 

Kontroll på kritiske oppgaver

Digital trygghet gir kontroll på sikkerheten for de ansatte, i datasenteret og på tvers av skyer.

- Vi skal gi et klart bilde av hvilke trusler som treffer din virksomhet, og svar på hvor- og hvorfor dere er utsatte. Deretter handler det om å etablere nok bredde i forsvaret. Er man svak ett sted, vil virksomheten også være svekket på andre områder, sier Offerdal.

Han fremhever at i de fleste tilfeller kan god nok sikkerhet være innført på under en måned.
Alle tjenestene kommer med en detaljert leveransebeskrivelse og innledes med en detaljert kartlegging. I denne anbefaler Skill graden av tjenester som er tilstrekkelig for å etablere god nok sikkerhet innenfor hovedområdene strategi og styring, sikkerhetskultur, hendelseshåndtering, personsikkerhet, IT-sikkerhet, og objektsikring.
- Summen gir avansert sikkerhet, i et format og på måter som alle kan forstå. Alt leveres til fast pris og med tydelige definerte suksesskriterier. Dermed er det mulig å sette en konkret verdi på sikkerhet, sier Offerdal.

LES MER OM VÅRE SIKKERHETSTJENESTER HER

ØNSKER DU EN UFORPLIKTENDE SAMTALE OM HVORDAN VI KAN HJELPE DERE SKJERPE SIKKERHETEN? FYLL UT SKJEMA UNDER SÅ KONTAKTER VI DEG FOR Å AVTALE TID.