Vi søker DEG som gjerne har erfaring enten som rådgiver eller leder rundt rådmannsteamet i en kommune. Du må gjerne ha erfaring som rådmann, Kommunaldirektør-/kommunalsjef, det viktigste er at du kjenner godt til kommune Norges utfordringer. Og du har lyst å være med å bidra til en bærekraftig digitalisering av kommune Norge. Da er DU den vi søker!

Det offentlige Norge har satt noen utfordrende mål for digitalisering av samfunnet. Regjering har satt klare forventinger til hvordan digitaliseringen av samfunnet skal bidra til en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Norge må utnytte mulighetene digitalisering og bruk av IT gir for økt verdiskaping, innovasjon og bærekraftig utvikling. Formålet er å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, gi bedre tjenester til innbyggerne, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og utvikle et bærekraftig og inkluderende velferdssamfunn. Kommune Norge er en vesentlig faktor når det kommer til å bidra til effektivisering av offentlig sektor.

Dette er en spennende utfordring for et selskap som Skill. For Skill, og Offentlig vertikal, har visjonen og ønske om at; «Skill bidrar til et bedre samfunn ved å bistå det offentlige Norge med råd og teknologiutnyttelse, som skaper fornøyde innbyggere og ansatte».

Vertikalen jobber med Fylkeskommuner, kommuner og statlige foretak som blant annet Innovasjon Norge, BaneNor, Integrerings og mangfolds direktoratet med flere. Vertikalen har levert gode resultater og er i vekst.

Dine oppgaver er å kunne holde en strategisk dialog om digitalisering på rådmanns, kommunaldirektør-/sjefs nivå. Du må kunne snakke samme språk som kommunes toppledere, og du skal bidra med å gjøre de trygge på den digitaliseringsreise som Skill skal bistå dem med å gjøre.

Vi snakker om å gi råd til kommunens toppledelse innen ulike digitaliseringsløsninger som bidrar til økt effektivitet og kvalitet i kommunens prosesser. Du er analytisk og setter deg raskt inn i kommunens utfordringer og forstår den kommunale virksomheten gjennom din erfaring. Det er viktige å kunne synliggjøre gevinstpotensialet, for derigjennom å aktivt bidra til å realisere avtalte gevinster sammen med kommunen gjennom våre løsninger.

Vi søker Deg som har erfaring på kommunal toppleder nivå, som er uredde og evner å ha en dialog med eksisterende og nye kommuner på kommunal toppleder nivå. Du får mulighet å være med å bygge en bærekraftig kommune Norge gjennom gevinstrealisering og digitalisering.

Du vil være vår spydspiss i markedet og vi forventer derfor også at du har:

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Erfaring fra kommunal toppleder nivå
 • Empatisk og nysgjerrig - du må "forstå" kommunens utfordringer og våre løsninger
 • Er løsningsorientert, og oppdatert på teknologien som kan understøtte dette
 • Stamina – løsning salg til det offentlige tar tid
 • Mot - du må tørre å utfordre kommune Nore, bevege deg utenfor egen comfortsone hverdag
 • God kompetanse på Microsoft teknologien
 • Gode samarbeidsevner - er en lagspiller med sosiale ferdigheter
 • Er selvgående og kan ta egne beslutninger

Vi håper at du ønsker:

 • Dyktige kollegaer med høy faglig kompetanse, som har det gøy på jobb
 • Fokus på kompetanseheving og egenutvikling
 • Stor frihet og mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Flotte lokaler midt i sentrum, med kanskje byens fineste utsikt.
 • 6 uker ferie
 • Gode pensjons - og forsikringsordninger
 • Svært gode kantinefasiliteter
 • Treningsstudio på arbeidsplassen

Har du lyst til å bli en del av Skill-teamet? Ta kontakt med HR-rådgiver Emma Eriksson på emma.eriksson@skill.no (telefon: 483 15 240) eller søk denne stillingen direkte via søknadsfunksjonen.

Husk at selv om denne stillingen ikke var akkurat det du kunne tenke deg, så har vi alltid bruk for dyktige mennesker innen teknologien vi leverer. Så ta gjerne kontakt dersom du vil ha en vurdering om din kompetanse kunne passe hos oss.

Det offentlige Norge har satt noen utfordrende mål for digitalisering av samfunnet. Distrikts- og digitaliseringsminister med regjering har satt klare forventinger til hvordan digitaliseringen av samfunnet skal bidra til en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Hensikten med denne strategien er å understøtte den digitale transformasjonen i offentlig sektor som samtidig påvirker det private næringslivet. Våre oljeinntekter er satt under press, vi får en stadig eldre befolkning og verden påvirkes av uforutsatte hendelser. Dette stiller derfor store krav til hvordan det offentlige forvalter tildelte midler og hvordan tjenestene leveres på en mer effektiv og hensiktsmessig måte.

Vil du høre mer eller søke denne stillingen?