Suksessfaktorer & Skills Metode

 

Trivsel

Har du tenkt på hvor stor del av livet ditt du bruker på jobb? For oss i Skill er det helt avgjørende at den tiden er så bra som mulig. Den dagen man ikke lenger gleder seg til å gå på jobb, tror vi det er på tide å vurdere om man skal finne på noe annet. En stor del av trivsel på arbeidsplassen er selvfølgelig de arbeidsoppgavene og utfordringene du blir gitt, men selv den kjedeligste oppgave blir mye morsommere hvis du har mennesker rundt deg du er trygg på og trives sammen med. Derfor investerer Skill mye i å bygge team som ikke bare samarbeider godt, men som også fungerer godt sosialt.

Innovasjon

IT- og teknologibransjen er kanskje en av de mest spennende bransjene i dag, men også den mest krevende. Vi er helt sikre på at måten vi leverer våre produkter og tjenester på i dag, ikke er slik vi leverer de om 2 år. Endringer skjer svært raskt, og i Skill er vi ekstremt opptatt av at våre ansatte til enhver tid skal være faglig oppdatert på den nyeste teknologien og samtidig ha et «mindset» som gjør at man evner å ta frem de beste løsningene for våre kunder. Vi har satt av en stor budsjettpost på faglig utvikling og kurs og konferanser i inn- og utland.

Profesjonalitet

Profesjonalitet har mange sider. I Skill skal vi ha en vinnerkultur hvor det ikke er nok å være god - vi skal være best. For å bli best trenger vi ledere som utfordrer og ansatte som motiveres av å bli utfordret innenfor sine fagfelt. I tillegg legger vi stor vekt på gode metodeverk og prosesser for å jobbe optimalt mot felles mål og gevinster. Uansett hvilke ledd i organisasjonen våre kunder er i kontakt med, skal de møte den samme profesjonaliteten. Det er derfor vi sier at Skill ikke skal ha kunder - vi skal ha FANS!

Personlig mål

I Skill har vi respekt for personlige mål. Selv om vi mener vi er en av Norges mest spennende arbeidsplasser, er det ikke alltid vi kan innfri dine langsiktige målsetninger. Vi vil uansett gjøre vårt beste for at du utvikler deg i retningen av dine mål og ambisjoner ved å gi deg frihet til å påvirke din egen stilling og arbeidshverdag. Vi har en grunnleggende tro på at mennesker som gis tillit og frihet yter bedre. Et av selskapets viktigste KPIer er at ansatte som forlater Skill skal gå til en stilling som ligger tettere på den ansattes personlige mål, men aller helst vil vi beholde deg ved å legge en plan og «coache» deg mot det som gir ditt liv mening. Gjennom våre medarbeidersamtaler setter vi din utvikling i system.

Image Description