Det offentlige Norge har satt noen utfordrende mål for digitalisering av samfunnet. Distrikts- og digitaliseringsminister med regjering har satt klare forventinger til hvordan digitaliseringen av samfunnet skal bidra til en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Hensikten med denne strategien er å understøtte den digitale transformasjonen i offentlig sektor som samtidig påvirker det private næringslivet. Våre oljeinntekter er satt under press, vi får en stadig eldre befolkning og verden påvirkes av uforutsatte hendelser. Dette stiller derfor store krav til hvordan det offentlige forvalter tildelte midler og hvordan tjenestene leveres på en mer effektiv og hensiktsmessig måte.

Dette er en spennende utfordring for et selskap som Skill. For Skill, og Offentlig vertikal, har visjonen og ønske om at; «Skill bidrar til et bedre samfunn ved å bistå det offentlige Norge med råd og teknologiutnyttelse, som skaper fornøyde innbyggere og ansatte».

Vertikalen jobber med Fylkeskommuner, kommuner og statlige foretak som blant annet Innovasjon Norge, BaneNor, Integrerings og mangfolds direktoratet med flere. Vertikalen har levert gode resultater og er i vekst.

Som Vertikal Direktør har du ansvaret for:

 • Utvikling av kunder, samt leveranse av prosjekter i egen vertikal ihht. strategiske målsetninger.
 • Oppnåelse av salgsmål og budsjetter i egen vertikal, både på topp - og bunnlinje.
 • At Skill har en riktig kundemiks i egen vertikal ihht å nå våre strategiske mål.
 • Prosjektmargin og gevinstrealisering på alle kunder i vertikalen.
 • At alle kunder i vertikalen proaktivt følges opp og utvikles.
 • At kundeplaner er oppdaterte og etterleves.
 • Ledelse av eget team, og at bemanningen til enhver tid er riktig.
 • Kundetilfredshet på alle kunder i vertikalen.
 • Å Utforme og kommunisere vårt verdibudskap og unike brand i alle kunderelasjoner

Vi håper at du ønsker:

 • Bidra til helheten i Skill. Og at vi når våre strategiske mål, gjennom deltakelse i operativt lederteam.
 • Ha personalansvar for vertikalteamet med ansvar for utvikling av egne kolleger.
 • Være prosjekteier.
 • Lede salgsarbeidet med å proaktivt bygge pipe og stenge prosjekter.
 • Sørge for at det finnes oppdaterte kundeplaner.
 • Proaktivt følge opp kundene i egen vertikal.
 • Ha dialog med Innovasjonsdirektør om deltakelse i salg og prosjekter, samt gi tilbakemeldinger på behov/trender i egen vertikal.
 • Samarbeide om felles salg - og ressursbehov med de øvrige Vertikaldirektørene, og delta i ressursmøter
 • Være Suksessansvarlig for utvalgte kunder

Vi tenker at du ønsker deg:

 • Dyktige kollegaer med høy faglig kompetanse, som har det gøy på jobb.
 • Fokus på kompetanseheving og egenutvikling.
 • Stor frihet og mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag.
 • Flotte lokaler midt i sentrum, med kanskje byens fineste utsikt.
 • En ekstra ferieuke.
 • Gode pensjons -og forsikringsordninger.
 • Svært gode kantinefasiliteter.
 • Treningsstudio på arbeidsplassen.

Har du lyst til å bli en del av Skill-teamet? Ta kontakt med HR-rådgiver Emma Eriksson på emma.eriksson@skill.no (telefon: 483 15 240) eller søk denne stillingen direkte via søknadsfunksjonen.

Husk at selv om denne stillingen ikke var akkurat det du kunne tenke deg, så har vi alltid bruk for dyktige mennesker innen teknologien vi leverer. Så ta gjerne kontakt dersom du vil ha en vurdering om din kompetanse kunne passe hos oss.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vil du høre mer eller søke denne stillingen?