Visninger:

Hvordan vet du når du arbeider frakoblet eller på nettet i Outlook? Det finnes visuelle indikatorer, fra og med på statuslinjen nederst i Outlook-vinduet. Hvis en av de følgende statusindikatorene vises, betyr det at Outlook ikke er koblet til e-postserveren.

Statusen Arbeider frakoblet eller Statusen Frakoblet

Du kan ikke sende eller motta e-post før du kobler til.

Klikk på linken under som tar deg videre til Microsoft sin hjelpeside

Bytte fra å arbeide frakoblet til å arbeide tilkoblet