Visninger:

Du lagrer muligens sensitivdata i OneNote? Disse notatene kan du beskytte med passord. Klikk på linken under som tar deg videre til Microsoft sin hjelpeside for å lese mer om dette.

Beskytte notater med et passord i OneNote for Windows 10