Hvem er vi


Skill er et IT-konsulentselskap som jobber i skjæringspunktet mellom teknologi, forretningsprosesser og mennesker.
Vi har kontorer i Oslo og Sarpsborg, og har de siste årene vokst til å bli en betydelig aktør som leverer forretningsmessige løsninger på Microsoft sin plattform.

Teknologiengasjement, Forretningsfokus og Ulikhet


Medarbeidere og engasjement

Våre medarbeidere skal ha høy kompetanse på teknologien og skal ha forstå hvordan det skapes forretningsverdi gjennom denne.
Vi skal består av nysgjerrige mennesker som utforsker nye måter å løse problemstillinger på – fordi ingenting står stille.

Fokus og tillit

Skill jobber etter den kjente setningen «Fastheten i kjernen, frihet i det perifere – og kjærlighet til alt»! Med dette legger vi opp til at våre folk skal ha den kreativiteten og muligheten til å arbeide slik det passer seg for det felles beste.
Vi jobber for å innfri de forretningsmessige verdiene og gevinstene for våre kunder, og fokuserer på å skape en kultur som kan realisere potensialet i våre ansatte og vårt selskap.

Vår ledelse

Kai Atle Rød

Administrerende direktør

+47 934 39 674

kar@skill.no


Lars Yngvar Tømmerholt

Direktør Kundesuksess & Innovasjon

+47 911 52 818

lyt@skill.no

Jostein Svendsen

HR-direktør

+47 971 54 519

js@skill.no


Rune Johansen

Finansdirektør

+47 414 78 949

rj@skill.no


Forskjellighet og ambisjoner

I Skill har vi troen på at ulike perspektiver og erfaringer er en styrke for vår utvikling. Vi vil utfordre en tradisjonell tenkning ved å ha åpne diskusjoner og evnen til å inkludere annen praksis, fordi vi vet at endringer en konstante. I dette må vi være ambisiøse og en kultur for å være uredde.