Våre kundehistorier

Private og offentlige virksomheter kommer til oss med utfordringer over en bred skala. Felles for de fleste av dem er at de ønsker å jobbe bedre, mer effektivt og sikre gode kunde-opplevelser.

Spesialister i Skill bistår med å skape økt verdi gjennom smart Microsoft-teknologi, tatt i bruk på en riktig måte. Slik sikrer vi gode resultater
– både for våre oppdragsgivere, deres kunder og samarbeidspartnere.

Kundehistorier (7)

Card image cap

Lisensråd som en kritisk del av den digitale hverdagen

IT-direktøren i Løvenskiold Handel har fått bedre utnyttelse av IT-budsjettet og mindre hodebry ved å bruke Skills lisenseksperter. Lær mer om hvordan Løvenskiold Handel fikk bistand til å legge opp deres strategi og bistå dem i å finne hvilke avtaler som er best tjent over tid.

Les mer Ta kontakt
Card image cap

Skaper bedre kundeopplevelser med CX360

Regnskap Norge har startet sin reise til å bli en moderne leverandør av rådgivning og kompetansetjenester til både medlemmer og andre som jobber med regnskap. For å nå sin visjon har de Investert i Microsoft sin skyløsning Dynamics 365.

Les mer Ta kontakt
Card image cap

Digital suksess for Moss kommune

Kombinasjonen av å videreføre digitale tradisjoner og å ta i bruk nye samhandlingsverktøy, har bidratt til at de ansatte i Moss kommune jobber og kommuniserer effektivt digitalt.

Les mer Ta kontakt
Card image cap

Digital suksess: 7000 prosent flere i videomøter

Våren 2019 startet de seks Romsdalskommunene Aukra, Molde, Rauma, Vestnes, Midsund og Nesset et større digitaliseringsprosjekt, hvor det ble bestemt at de skulle innføre Microsoft Teams som digital arbeidsplattform. Siden den gang har de to sistnevnte kommunene blitt slått sammen med Molde

Les mer Ta kontakt
Card image cap

Mer effektive med mindre e-post

LINK Mobility AS har hatt en lengre periode med kraftig vekst som et resultat av flere oppkjøp. Samhandlingskulturen ble naturligvis påvirket av dette noe som gjorde at LINK Mobility AS ikke fikk hentet ut ønsket verdi av Office 365.

Les mer Ta kontakt
Card image cap

Kundesenteret i Bane Nor går på skinner med Dynamics 365!

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, samt trafikkstyring, forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Da kundesenteret i Bane Nor ble opprettet i 2010 jobbet bedriften i et eldre system, som de mente var tungt å bruke, og som ikke var tilpasset deres behov på en god nok måte. Det ble på et tidspunkt fattet, og avsatt ressurser for å investere i en bedre løsning, og Bane Nor gikk ut på anbud

Les mer Ta kontakt
Card image cap

Uloba bevarer historiene de skaper ved hjelp av Dynamics 365

Uloba – Independent Living Norge arbeider for å gjøre funksjonshemmede stolte, sterke og synlige, inkludert og likestilt som aktive bidragsytere i samfunnet. Gjennom å tilby borgerstyrt personlig assistanse (BPA) som et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede med et assistansebehov, kan funksjonshemmede leve frie og selvstendige liv. BPA er en ordning hvor funksjonshemmede personer selv rekrutterer sine egne assistenter og er arbeidsledere for dem. Som funksjonshemmet tar og har du styringen over eget liv, i forhold til hvem som assisterer deg, hva du trenger assistanse til, når du trenger den og hvor.

Les mer Ta kontakt

Ønsker du en gratis rådgivningstime?

Man and woman with a computer

Vi er tilgjengelig for en prat!

Har du spørsmål eller ønsker du å ta en prat om hvordan vi kan hjelpe din bedrift? Da må du mer enn gjerne ta kontakt med oss

Kontakt oss