Vi er utrolig stolte av å ha blitt kåret til årets Microsoftpartner 2017/2018! Dette er en lagseier vi har jobbet hardt for og som betyr mye for hele Skill. I tillegg til Årets Partner, fikk vi pris for Årets Office 365 partner, Årets Dynamics CRM Online Partner og Årets P-Seller.

Les hvordan Microsoft begrunner prisene:

Årets Partner

Årets partner har gjennom flere år vist en vilje og evne til å vokse sin Microsoftforretning sammen med Microsoft, og er den partneren som i år har utmerket seg i et bredt spekter av våre produkter og løsninger. Årets partner vinner i 2017 flere strategiske priser og hevder seg pallen i andre kategorier. Det er partnerens evne til å fornye eksisterende forretning, samtidig som fokuserte investeringer i digital transformasjon skaper nye forretningsområder for både "gamle" og "nye" kunder.

Årets Office 365 Partner

Skill har utmerket seg på flere måter, men da særlig på deres evner til å selge inn hele bredden av Office 365 til sine kunder. De har prosentvis høyt bruk på de setene de har solgt selv, og de driver også bruk hos kunder som har kjøpt av andre. I tillegg er de dyktige til å knytte Office 365 sammen med andre forretningsprosesser, og dermed øke verdien for kunden.

Årets Dynamics CRM Online Partner

Skill har i FY17 tatt steget videre når det gjelder å levere på Dynamics 365 til både eksisterende og nye kunder. De har videreutviklet Salgseffektivitet og Servicetorg, samt fortsatt holdt fokus på leveranse og brukeropplevelse. Med en vekst på 81% YOY, vekst på omsetning og stadig økning av kapasitet så har FY17 vært et år uten sidestykke. Skill har gjennom gode gjennomtenkte markedsaktiviteter og fokusert salgsarbeid vunnet en rekke viktige caser.

Årets P-Seller: Bjørn Erik Moe

Årets P-seller prisen tildeles Bjørn Erik Moe som har klart å løfte salgsresultater til sin egen virksomhet gjennom aktiv deltakelse i P-Seller programmet. Dette har han oppnådd ved å eie, drive og lukke felles salgsmuligheter med Microsoft som enten har bidratt til å øke lisensomsetning eller konsum av nettskytjenester.

Vil du høre mer?