TA KUNDEOPPLEVELSEN PÅ ALVOR FØR DET ER FOR SENT<OPPLEV HVORDAN CX360 SKAPER MER FORNØYDE KUNDER?

For å gi kundene den opplevelsen de ønsker for å bli fornøyde må du vite hva som faktisk er viktig for de. Uten dette famler du i blinde.

- Tim Ervik, Evangelist CX360

Lukk opplevelsesgapet

Vi lever i en verden som endres raskere og raskere. Dette gjelder også våre forventninger til hvordan kundeopplevelsen skal være. En stor undersøkelse fra Bain & Company viste at 80% av daglig ledere mente de leverte meget gode kundeopplevelser, utfordringen var at 8 % av kundene var enig. Har du kontroll på kundenes forventninger? Eller enda viktigere, er du trygg på at du leverer gode nok opplevelser, både i dag og i morgen?

CX360 skal bidra til at deres virksomhet når deres mål og visjoner. Gjennom innsikt om deres kunder, deres forventninger og hvordan dere til enhver tid leverer har man et fundament for bedre beslutninger og tiltak. Kontroll på kundetilfredshet og lojalitet er så mye mer enn en årlig undersøkelse. Man må ha et riktig bilde av hva som påvirker kundetilfredsheten samt hvordan dette igjen påvirker kundelojaliteten. Denne innsikten er grunnlaget for suksess og at dere kan utvikle deres beste praksis knyttet til markedsføring, salg, leveranse og kundeservice.

Fremtidsrettede teknologiske løsninger som smelter sammen med menneskene som skal bruke dem er vår suksessformel for å lykkes med CX360 og dermed bidra til å skape fans for våre kunder.

CX360 moduler Kontakt ossCX360 Preflight

Preflight sikrer at din organisasjon planlegger og gjennomfører riktige aktiviteter i riktig rekkefølge på reisen i å bedre organisasjonens kundeorientering. Denne reisen bygges på et solid fundament og planverk og sikrer at aktiviteter og ambisjoner er i henhold til din organisasjons modenhetsnivå.

Når vi gjennomfører en Preflight sammen med din organisasjon vil syv dimensjoner bli vurdert ut fra en modenhetsskala. Dimensjonene er sentrale for å bygge de riktige og gode kundeopplevelsene. Vurderingene gjøres med utgangspunkt i dokumentasjon som innhentes og intervjuer av sentrale roller innenfor følgende områder: • Strategi

  Hvor godt forankret er kundeorienteringen i din organisasjons strategiske retning?

 • Kundepuls

  Hvordan innhentes tilbakemeldinger fra kundene i dag og er metoden fundamentert på et godt metodeverk?

 • Teknologi

  Er teknologien som benyttes egnet til å skape gode digitale opplevelser for dine kunder?

 • Prosess

  Hvor godt forvaltes og videreutvikles prosessene som er sentrale rundt dine kunder og hvilken bevissthet finnes det rundt kundereiser?

 • Beslutningsstøtte

  Står datadrevne beslutninger sentralt i din organisasjons prioriteringer og hvordan du kommuniserer med dine kunder?

 • Sikkerhet

  Har du ivaretatt sikkerheten og kommunisert denne slik at kunden blir ivaretatt på riktig måte?

 • Mennesket og organisasjonen

  Hvordan sikrer du at ansatte leverer på kundeløftet organisasjonen gir til dine kunder?

CX360 leveres i samarbeid med Barcode Intelligence

Barcode Intelligence har i over 20 år jobbet med å måle og forske på hva som skaper gode kundeopplevelser. Mange virksomheter har stort fokus på å identifisere kundetilfredshet én eller to ganger i året, vi mener det ikke er nok. I CX360 har vi en metodisk tilnærming til å måle kundeopplevelsen jevnlig og sørge for at teknologien hjelper oss med å gjøre tiltak som gjør at dine kunder får en bedre opplevelse.

Brukeradopsjon står sentralt i CX360

Brukeradopsjon er viktig for Skill, og et sentralt element i alle våre leveranser. Skill CX360 er selvsagt intet unntak – for hvordan kan dere være sikre på at deres ansatte og kunder opplever den verdien dere forventer at den nye investeringen skal medføre?

Nøkkelen ligger i brukeradopsjon! Det handler om å engasjere, kommunisere tydelig, veilede og gi opplæring slik at teknologien når sitt fulle potensiale gjennom deres ansatte

Les mer om våre brukeradopsjonsleveranser

Moduler i CX360

CX360 er en skalerbar, intelligent og fremtidsrettet forretningsløsning. Du kan være trygg på at dere har en plattform dere kan lene dere på når dere nå skal digitalisere kundereisen og skape førsteklasses kundeopplevelser. Du kan kombinere data og relasjoner, implementere intelligens i beslutningsprosessen og øke hastigheten på omstruktureringen av virksomheten.

 


Hvorfor velge Skill?

For å kunne levere innovative løsninger som gir varig forretningsverdig er vi opptatt av å forstå deres virksomhet, hvilke utfordringer dere har, og hva dere ønsker å oppnå. Med dette på plass, og et godt bilde av hvilke endringer som vil kreves av organisasjonen, vil vi kunne rådgi dere på de valgene dere står ovenfor. Når den nye løsningen er levert følger vi dere opp i henhold til avtalt plan for forvaltning og realisering av definerte gevinster.

Kontakt oss eller Les mer om SkillX