Styrk kundelojaliteten og yt en kundeservice over det kundene forventer. Rask, effektiv service og support er viktige elementer i enhver forretningsløsning - de er kritiske elementene for langsiktig tilfredshet for både kunder og partnere. Med CX 360 kan du bygge lojalitet gjennom å tilby smart og konsistent service gjennom hele kundens levetid.Image Description

Saksbehandling & prosess

For å yte best mulig kundeservice er det viktig å ha tilgang til relevant informasjon om kunden. Dette gjelder så vel historikk som preferanser og tilbakemeldinger. Det gjør at vi kan skape konsistente opplevelser for våre kunder på tvers av de kanaler som er i bruk. For å sikre at det skal være enkelt og strukturert å følge opp en sak gjennom hele forløpet, har vi definerte prosesser for å støtte enhetlig og effektiv behandling. CX360 gir støtte og rettledning i disse prosessene slik at vi kan måle at vi fyller våre forpliktelser gjennom hele saksforløpet.

Serviceavtaler og sla

Alle kunder skal ikke nødvendigvis behandles likt. Det betyr at CX360 gir deg mulighet til å differensiere på responstider, prioritering av saker og hvordan vi skal følge opp en sak. Dette gjenspeiles i det servicenivået kundene ønsker. Med definerte serviceavtaler legger vi til rette for at dette kan overholdes på en strukturert og oversiktlig måte. CX 360 sørger for at det foreligger klare parametere, som gjør det enkelt å måle oppfyllelse og bedømme resultatet.

 

Image Description
Image Description

Innsikt og AI

Relevante data gir enhver rolle i organisasjonen mulighet til å ha en positiv innvirkning på forretningsresultatene. Gjennom avansert analyse og bruk av AI kan vi gi dynamisk guideing gjennom saksbehandlingen. Interaktive dashboards og datavisualiseringer gjør det enkelt å ta forutsigbare og proaktive beslutninger. Med innsikt fra forskjellige kilder, kan vi identifisere trender og identifisere og forutse muligheter, utforske forskjellige scenarier, forbedre servicen og ytelsen, samt identifisere beste praksis.

Automatisering

Ofte kan det forekomme prosesser eller deler av prosesser med gjentagende utfylling eller gjenbruk av data. som ikke krever brukersamhandling. Dette kan være lønnsomt å automatisere for å spare tid, minimere muligheten for feil og minske belastingen på de ansatte. CX 360 har en arbeidsflytmotor som hjelper oss med å automatisere oppgaver som kan automatisere. Løsningen benytter også innebygget AI for å kunne gi oss forslag til løsning på en sak, eller peke på liknende saker. Gjennom dette bidrar CX 360 til å øke effektiviteten i kundeservice, samtidig som løsningen blir smartere.

 

Image Description
Image Description

Selvbetjening og Omnikanal

Dagens kunder forventer en enhetlig og personalisert opplevelse uavhengig av hvilken kanal de bruker for å samhandle med bedriften din. CX 360 gir agentene dine verktøyene de trenger for å tilfredsstille endrede kundekrav på tvers av kanaler for å imøtegå dette. En stadig viktigere del av det er selvbetjeningsportaler med kunnskapsartikler, virtuelle agenter og chat. Gjennom bruk av maskinlæring vil CX 360 selv komme med forslag til kunnskapsartikler basert på sakshistorikk.

Feedback

Kundens opplevelse av den servicen vi yter er viktig. CX360 tilrettelagt for å sende ut en undersøkelse etter at saker er lukket. Dette gir en unik mulighet til å ta tak i utfordringene umiddelbart, slik at vi kan opprettholde målet om en god kundeopplevelse. I tillegg generer dette innsikt som bidrar til at vi kontinuerlig kan videreutvikle og forbedre den servicen vi skal yte.

Image Description