Vår modul CX360 Marketing er basert på Dynamics 365 Marketing. Modulen inneholder en rekke ferdige komponenter og maler, samt opplæring og brukeradopsjon for å sikre at dere raskt får ønskede gevinster ut av løsningen. Microsoft Common Data Service (CDS) ligger i bunn slik at man kan få full utnyttelse av Microsoft Power Platform og markedsavdelingen kan utnytte data og innsikt som produseres av resten av organisasjonen. Dette uten behov for integrasjoner som begrenser muligheter og samarbeid. Vi tror dette er en suksessfaktor for god SMARKETING.Rådgivning

CX360 Marketing er ikke bare en teknisk leveranse, men inneholder aktiviteter hvor vi sammen evaluerer organisasjonens prosesser og markedsaktiviteter. Prosjektet vil ha prosjektdeltakere med markedsføringsbakgrunn og bred erfaring fra ulike virksomheter. Vi vil evaluere teknikker som f.eks Inbound Marketing og Account Based Marketing - vi diskuterer og evaluerer hvordan virksomheten bruker slike teknikker og hvordan systemet skal understøtte dette på best mulig måte.

 

Image Description
Image Description

Segmentering

Hver eneste dag produseres det masse informasjon i virksomhetens CRM-system. Informasjon som kan være gull for markedsføreren om det brukes riktig. I CX360 er vi opptatte av å lage gode segmenter som kan gjøre at vi skaper fornøyde kunder gjennom målrettet kommunikasjon. Dette gjør vi med en kombinasjon av adferdsstyrte, demografiske og firmografiske segmenter.

E-postmarkedsføring

E-postutforming er naturligvis en selvfølge i ethvert "marketing automation"-verktøy, men at verktøyet har gode gjenbrukbare maler og innholdsblokker, har god brukervennlighet og e-postene er responsive og pene i enhver e-postleser på desktop og mobil, er ikke en selvfølge. Dette setter store krav til implementeringen. Skill har designere og utviklere som vil sørge for at deres profil blir implementert på en god måte slik at det blir effektivt for dere å sette opp gode e-poster for manuell og automatisk kommunikasjon med nye og eksisterende kunder. Malene tilrettelegges for automatisk A/B-testing for optimalisering av kommunikasjonen.

 

Image Description
Image Description

Kundereiser

Kundereiser er «hjertet» i en "Marketing Automation"-plattform. I CX360 har vi fokus på å automatisere og effektivisere for å gi kundene en bedre opplevelse. Det dreier ofte om å skaffe gode, varme leads, men også om å luke ut interessenter som likevel aldri ville gitt salg. CX360 Marketing inneholder et sett standardmaler for effektive kundereiser basert på vår beste praksis. Som en del av leveransen etablerer vi også nurturing-maler skreddersydd for deres virksomhet.

Integrasjon med web og sosiale medier

Markedsføringsverktøyet skal tilpasse seg deres eksisterende websider, ikke omvendt. I vår modul, har vi etablert webskjemaer som er designet for å tilpasses seg deres nettsider for en native opplevelse. I tillegg setter vi opp en leadsscoringsmodell som er tilpasset deres virksomhet – om det er en generell modell eller tilpasset en spesifikk kampanje, bestemmer vi i prosjektet. Vår modul inneholder opppsett av integrasjon mot Facebook, LinkedIn og Twitter for automatisk innholdspublisering basert på publiseringskalenderen i Dynamics 365 Marketing. Vi setter også opp integrasjon mot LinkedIn sin annonseplattform og setter opp eksempel på hvordan LinkedIn Lead Gen Forms integrerer seg meg segmenter og kundereiser.

Image Description

GDPR og personvern

Dynamics 365 Marketing inneholder en rekke funksjoner for å sørge for at virksomheten er i samsvar med GDPR.

Vi sørger for en god implementasjon og snur GDPR til noe positivt og har laget funksjonalitet for at dine kunder kan oppdatere både sine data og kontaktpreferanser.

Loggføring og sporbarhet er også en del av løsningen, samt god håndtering av varslingsplikt knyttet til løsningens tredjeparts cookies.

Image Description