Moderne salg handler om kunden og kjøpsprosessen. Våre kunder vet mer, har stadig høyere forventninger til oss og legger andre kriterier til grunn for sin beslutning enn før. Pris og kvalitet er viktig, men vi vet også at i kampen om kunden er den gode opplevelsen viktigere enn noen gang. Og i den kampen må salgsorganisasjon gå først i krigen.Etterlevelse er nøkkelen til suksess

Skal man lykkes med salg og utnytte potensialet deres virksomhet faktisk har, vil resultatet være avhengig av deres beste praksis og evne til å videreutvikle denne basert på egne og kunders erfaringer, kombinert med relevant adferd.

Denne beste praksisen må understøttes av teknologi, dersom man skal man evne å få det fra tegnebrettet og ut til kunden gjennom gode kundeopplevelser. Man må gjøre dette på en effektiv måte som skalerer og faktisk fungerer i din organisasjon.

Dette skaper muligheter og et potensial. I hvilken grad man realiserer dette potensialet og faktisk evner å levere ønsket resultat er direkte avhengig av etterlevelsen. Det er ofte krevende å gå fra godt sagt til godt gjort. Og investeringer i beste praksis og teknologi vil i svært liten grad føre til ønsket resultat hvis man ikke samtidig evner å bygge riktig kultur med riktig adferd og bruk.

Image Description

Innsikt

Gode rapporter og innsikt er essensielt for en salgsorganisasjon. CX360 salg gir deg oversikt og innsikt over dine målsetninger og hvordan du ligger an. Pipeline, "closet" salg, "hitrate", konkurrentanalyse, selgeranalyse og ikke minst full oversikt over kundene dine slik at du kan prioritere riktig tiltak på riktig kunde er viktige rapporter for nå målene. Du får et 360-bilde av kunden din som er uvurderlig for riktig kundeutvikling. Har du Kundepuls-modulen vil også disse dataene være tilgjengelig direkte der du trenger de, være seg kunde, kontakt, lead eller salgsmulighet. Rapportene er tilpasset din rolle og gjort tilgjengelige for analyse i PowerBI for en mer strategisk tilnærming, og i D365 i kontekst av der du faktisk jobber, være seg for å planlegge uken, om du skal jobbe med en konkret kunde eller en konkret salgsmulighet. Krydret med AI og prediksjon vil dette hjelpe deg å skape fans og høyere salg på en mer effektiv måte.

 

Image Description
Image Description

Smartere salg

CX360 vil være en hjelpende hånd for deg og dine kolleger. All data dere har knyttet til egen organisasjon og deres kunder vil bli analysert og brukt til å skape en beste praksis basert på de fakta som ligger i dataene. Dette gjøres tilgjengelig for brukerne gjennom scoring av leads og salgmuligheter slik at dere kan gjøre gode diskvalifiseringer eller tiltak som sikrer høy "hitrate". Dere vil få hjelp til å følge opp viktige aktiviteter og dere vil få varsler hvis dere er i ferd med å havne bak budsjett, risikerer å miste en kunde eller sannsynligheten for å vinne en salgsmulighet er så lav at den kanskje bør diskvalifiseres slik at dere heller kan bruke deres ressurser på muligheter som faktisk kan vinnes. CX360 hjelper rett og slett deg til å bli enda litt smartere gjennom data dere allerede har, men ikke bruker.

Prosess og metodikk

Ifølge flere rapporter er CRM-systemer stadig viktigere for en salgsorganisasjon. Allikevel feiler mellom 5-7 av 10 prosjekter ift å møte kundens forventninger. En av de viktigste grunnene er at man ikke lykkes med å skape den bruken, adferden og kulturen som skal til for at teknologien skal gi ønsket effekt. CX360 hjelper dere å etablere og videreutvikle beste praksis gjennom rådgivning knyttet til salgsmetodikk, teknologi som gir oss feedback og data for videreutvikling og  løsninger som gjør det enkelt for brukeren å praktisere beste praksis. En sentral del av løsningen er hvordan vi bygger prosesstøtte i løsningen som hele tiden hjelper brukeren til å gjøre de riktige tingene, i riktig rekkefølge. Gode rapporter og teknologi som lærer hva som fungerer og ikke fungerer vil  hele tiden optimaliseres for best mulig resultat, som igjen fører til flere fans og økt salg.

 

Image Description
Image Description

Relasjonene

I en typisk kjøpsprosess er det mellom 3-7 personer involvert på forskjellige tidspunkt og med forskjellige roller. Når vi i tillegg vet at kunden selv vet mer enn noen gang om mulige løsninger og produkter, samt har et godt inntrykk av både deg og dine konkurrenter før dere i hele tatt er i direkte dialog, er det å ha kontroll på relasjonene viktigere enn noen gang. CX360 gir deg full oversikt over alle dine kontakter, relasjonene mellom de og all relevant data dere har direkte i systemet. Dere kan berike informasjonen med andre kilder som f.eks LinkedIn og vil ha full innsikt i hvordan dere leverer på deres forventning med tilpassede rapporter fra kundepuls. CX360 kan hjelpe deg å bygge relasjoner gjennom felles bekjente eller direkte dialog i LinkedIn eller spisset markedsføring. CX360 er også ganske så smart og vil selv gi deg tips til hvilke personer du bør bli bedre kjent med og hva du bør følge opp basert på data vi har om kunden, deres dialog med kunden og hvilke salgsmuligheter, prosjekter eller saker dere jobber med som er relevante. CX360 hjelper deg rett og slett å bygge riktige relasjoner hos dine eksisterende og nye kunder slik at du i enda større grad kan skape fans gjennom gode kundeopplevelser.

Samhandling

Skal en beste praksis bli satt ut i livet er man avhengig av gode samhandlingsløsninger som hjelper deg å jobbe effektivt både alene og med dine kolleger. Du trenger løsninger som gjør det lett å få tilgang til gode erfaringer, tips og triks samt løsninger på utfordringer fra hele organisasjonen, også når du ikke vet hvem som sitter på svaret. Du trenger gode maler og løsninger hvor du raskt finner informasjon du trenger, være seg maler, beskrivelser, CV eller referanser. Det å kunne jobbe når som helst hvor som helst, med samhandling i sanntid i dokumenter og presentasjoner, møter hvor noen sitter samlet mens andre er hjemme eller på reise er et must for å sikre god etterlevelse av beste praksis. CX360 vil gi din salgsorganisasjon en bedre måte å jobbe på som sikrer høyere grad av etterlevelse og kvalitet i arbeidet. Det fører til høyere "hitrate" på salgsmulighetene til en lavere kost, noe som igjen gjør at dere kanskje kan vinne en ekstra salgsmulighet eller en helt ny kunde uten økt kost. Når vi også vet at en effektiv IT plattform stadig er viktigere for å skape lojale og engasjerte medarbeidere, noe som er helt avgjørende for å skape den gode kundeopplevelsen, er samhandling og kommunikasjonsløsninger noe som bør være viktig i enhver salgsorganisasjon.

Image Description