Skal man lykkes både på kort og lang sikt må man bygge en robust plattform som er rigget for suksess både med tanke på teknologien og menneskene som skal innføre og bruke den. CX360 sørger for at Dynamics 365, PowerPlatform og PowerBI blir implementert etter beste praksis, klargjort for modulene som skal sikre dere suksess.
Suksessmodulen vil også klargjøre deres organisasjon for den endringsreisen dere skal ta fatt på gjennom fokus på gevinstrealisering og brukeradopsjon basert på vårt metodeverk SkillX. Brukerhåndtering

Gjennom en intuitiv app får dere en både enkel og robust løsning for å håndtere brukerne i løsningen. Dere vil enkelt kunne legge til og fjerne brukere, endre rettigheter ved f.eks. rollebytter eller sperre brukere ute. Vi integrerer løsningen med Microsoft 365 og Azure AD slik at vi kan utnytte alle de fantastiske mulighetene der for å sikre at brukerne er de man utgir seg for og at data ikke kommer på avveie. Vi kan proaktivt sikre løsningen og dere får tilgang til et univers med rapporter som viser både bruk og trusler.

 

Image Description
Image Description

Sikkerhet

Skal dere vinne lojaliteten til kunden må kunden stole på dere. Og dere må beskytte deres virksomhet gjennom å ta vare på viktig data. CX360 Suksessmodul sørger for at innebygget personvern er ivaretatt i hele løsningen og basiselementene i GDPR er ivaretatt.

Innsikt

Gode rapporter og dashboard er sentralt for alle rollene i en god løsning. CX360 gir dere en tilpasset PowerBI-app klargjort for rapportene som er inkludert i våre moduler. Dere får basisrapporter knyttet til bruk og sikkerhet, men den virkelige magien skapes når dere tar i bruk CX360 moduler og verdipakker for data og innsikt som virkelig bør gi deres forretning nye gevinster.

 

Image Description
Image Description

Brukeradopsjon

Vi vet at potensialet til teknologien som blir implementert altfor sjeldent blir realisert. CX360 suksessmodulen gir dere et fundament som sørger for at dere kommer riktig ut av hoppkanten. Vi sørger for å forberede deres organisasjon for nødvendig endring gjennom vårt gevinstrealiseringsarbeid og vår metode for å sikre riktig brukeradopsjon.