GARANTERER AT DERE JOBBER MER EFFEKTIVTGaranterer fornøyde ansatte

Skills nye tjeneste er for virksomheter som skal lykkes med digitale arbeidsformer. Den kommer med tilfredshetsgaranti og koster det samme for alle.

Digitale samarbeidsverktøy har opplevd en voldsom vekst denne våren. Microsofts plattform, Teams, har nå over 44 millioner daglige brukere. På bare én uke i mars økte basen med 12 millioner brukere.

– Utviklingen ses også i Norge, hvor kommuner, bedrifter og offentlige etater har omstilt seg i rekordfart. Det å tilby ansatte digitale arbeidsformer er ikke lenger et fortrinn, det er en nødvendighet, sier administrerende direktør i Microsoftspesialisten Skill, Kai Atle Rød.

Fordi de fleste virksomheter ikke har tid eller råd til å feile med innføringen av digitale arbeidsformer utsteder Skill en tilfredshetsgaranti på tjenesten «Digital suksess». Det innebærer at dersom prosjektevalueringen viser et resultat under omforente mål, vil Skill levere tiltak og bistand for at kundene skal nå målene.

– Hvis virksomheten følger våre råd og retningslinjer, men feiler, har vi mislykkes med å skape tilstrekkelig verdi for kunden. Da tar vi umiddelbart grep, sier Rød.

Les mer om Digital suksess her

Opplæring og mestring er viktigst

Digital suksess baserer seg på beste praksis fra store implementeringer. Teknologi-pakken består av Microsoft Office 365, Windows 10 og applikasjonsplattformen Microsoft Power Platform.

– Kombinasjonen gir de mest moderne arbeidsverktøyene på markedet. Konsulentbistanden skal sikre at de ansatte får kunnskapen til å bruke løsningene på riktig måte, og ferdighetene til å selv enkelt skape avanserte tjenester som forenkler og forbedrer arbeidsoppgavene, sier Rød.

Det viktigste perspektivet handler om at menneskene må læres opp, og motiveres til å bruke løsningen som tiltenkt.

– Uten dette er investeringene i teknologien nærmest bortkastet. Det handler om å hjelpe mennesker å møte behovene som kommer i arbeidslivet. Nye arbeidsformer krever omstilling, og endring kommer ikke av seg selv. Uten en nøye gjennomtenkt plan, kan resultatet bli at de ansatte bare blir mer frustrerte og fortsetter å gjøre arbeidet på den gamle og ineffektive måten. Våre mest takknemlige kunder er de som ikke fikk riktig bistand da de innførte digitale arbeidsformer første gangen, sier Rød.

Koster 990 000 kroner

Digital suksess sikrer riktig implementering av det som skal til for å lykkes med moderne arbeidsformer.

– Gevinstene kommer når man ser sammenhengen mellom behovet i forretningen med kravene til menneskene og mulighetene i teknologien, sier Rød.

Tjenesten er primært for virksomheter med mellom 100 og 3000 ansatte, og har en fast pris på 990 000 kroner. Dette garanterer at virksomheten får en plattform der ansatte jobber mer effektivt og produktivt, at IT-avdelingen blir mer effektiv med enklere rutiner og prosesser, at man får den beste sikkerheten på markedet, og ikke minst gir ansatte muligheten til å betjene seg selv med- og utvikle smarte og nyskapende tjenester.

Vi velger å være ærlig på pris og innhold fordi de riktige kundene vet at det er mye dyrere å gjennomføre et prosjekt som feiler. Vår tjeneste gir en rask vei til målet, leveres som fastpris og med tilfredshetsgaranti. Det mener vi er unikt, og noe vi ikke har sett noen andre tilby, sier Rød.

Den beste sikkerheten rundt klientplattformen

Skill har brukt svært mye tid på å utvikle et sett med tjenester som hever den gode sikkerheten som er innebygget i Microsoft 365 plattformen til et enda høyere nivå. Skill har utviklet en sikkerhetsarkitektur på toppen av tjenesten, for å innfri anbefalte krav fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og personvernforordningen.

– I leveransen dokumenteres alle sikkerhetstiltak og vi har flere nivåer og tjenester tilpasset alle ønsker og krav. De ansatte kan dermed jobbe trygt og effektivt, uansett tid og sted, sier Rød.

Les mer om Digital suksess her