GARANTERER AT DERE JOBBER MER EFFEKTIVTTilfredshetsgaranti

Skill skal definere beste praksis i markedet ved å hjelpe våre kunder å realisere forretningsgevinster gjennom smart anvendelse av teknologi, tatt i bruk på riktig måte. En forutsetning for dette er at kundene våre er tilfredse med våre leveranser.

For å gi våre kunder trygghet for at vi faktisk mener dette, gir vi våre kunder tilfredshetsgaranti på vår tjeneste Digital Suksess. Dette betyr at dersom våre kunder ikke er tilfreds med prosjektleveransen av Digital Suksess, vil vi jobbe gratis for å sikre at dere blir fornøyd.

Tilfredshetsgaranti:

Skill sin prosjektevaluering vil danne grunnlaget for om garantien skal benyttes eller ikke basert på følgende:

  • Kundens prosjektdeltakere (nøkkelpersoner) svarer i gjennomsnitt mindre enn 7 på en skala fra 1 til 10 på følgende spørsmål - Hvor fornøyd er du med gjennomføringen av prosjektet?

Forutsetninger:
  • At Skill har fått tilgang til personer/roller hos kunden som er beskrevet i prosjektplanen
  • At kunden har utført sine oppgaver i henhold til prosjektplanen
  • At kunden har mobilisert og tilrettelagt for superbrukere og ambassadør i henhold til prosjektets brukeradopsjonsplan

Tiltak:
  • Skill utarbeider en plan for tiltak, og iverksetter denne for å øke tilfredsheten på løsningen/prosjektet ved å utføre tjenester for inntil kr. 200.000,- fra egne konsulenter/rådgivere.

Forutsetninger for tiltak:
  • At Skill får tilgang til personer/roller hos kunden som beskrevet i tiltaksplan
  • At kunden utfører egne oppgaver beskrevet i tiltaksplanen