GOD NOK SIKKERHET - PÅ UNDER EN MÅNED!Hver andre norske bedrift har det siste året opplevd et digitalt angrep. Sikkerhet er et anliggende for ledergruppen, og det bør diskuteres på styrenivå. Utfordringen de fleste virksomheter møter er å vite om de er godt nok sikret mot de mange truslene virksomheten møter daglig. I en tid der sikkerhet er en forutsetning for alle digitale tjenester må sikring av data og informasjon integreres i alle prosesser og tjenester.

Sikkerhetsprodukter og tjenester for virksomheter som:

 • Forstår at god sikkerhet er virksomhetskritisk
 • Er usikker på om de evner å møte alle trusler
 • Ønsker å være trygg på at regler og krav etterleves

Digital trygghet fra Skill gir kontroll på fire kritiske oppgaver:

 • Et klart bilde av hvilke trusler som treffer din virksomhet, og hvorfor
 • Nok bredde i forsvaret. Er man svak ett sted, vil virksomheten også være svekket på andre områder
 • Sikkerhetsrutiner fundamentert i beste praksis og den mest oppdaterte teknologien
 • Evne til å fange opp og håndtere hendelser

God IKT-sikkerhet er et resultat av langsiktig, kontinuerlig og strukturert arbeid.

- Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Tjenester med to streker under svaret

Tjenestene kommer med en detaljert leveransebeskrivelse:

 • Strategi og styring: Bistand med prosesser, ledelse og innføring av planverk
 • Hvordan etablere god sikkerhetskultur, der forståelse og trening er en sentrale komponenter
 • Hendelseshåndtering: Ferdighetene og systemene som gjør dere i stand til å avdekke og reagere på hendelser
 • Personsikkerhet: Sikkerhet rundt den menneskelige faktoren, ansatte – leverandører - partnere
 • IT-og informasjonssikkerhet: Fullgod beskyttelse av identitet, enhet og plattform
 • Hvordan gjennomføre nødvendig fysisk sikring

Summen gir avansert sikkerhet, i format og på måter som alle kan forstå. Alt leveres til fast pris og med tydelige definerte suksesskriterier. Dermed er det mulig å sette en konkret verdi på sikkerhet.

Sikkerhet som skaper konkurransefortrinn

Siden de færreste virksomheter har ressurser eller budsjetter til å håndtere all sikkerhet fullt ut, har vi utviklet et eget sikkerhetsrammeverk. Det består av tjenester, verktøy og kompetanse som virksomheten behøver for å innføre fullgod sikkerhet – for de ansatte, i eget miljø og i hybride skymiljø. Når vi er ferdige bidrar sikkerheten til å skape nye konkurransefortrinn. Prosessene behøver ikke ta mer enn en måneds tid: Noen uker til avdekke svakhetene og legge planen for å rette de opp, og noen uker på gjennomføringen av tiltakene. Deretter bistår vi i det nivået dere ønsker i videre forvaltning.

LES OM ALLE VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER HER

Digital trygghet fra Skill gir dere:

 • Ekspertkompetanse på sikkerhet
 • Kunnskap om hvor dere er svake
 • Råd om beste praksis
 • Styrings- og ledelsessystem
 • Sikkerhet som beskytter ansatte og data uansett tid og sted
 • En bedre sikkerhetskultur

Blant de som er utsatt for sikkerhetsbrudd er det tilfeldigheter og uflaks som ses som den vanligste årsaken. Halvparten mener det skyldes menneskelige feil og 39 prosent mener det er mangel på sikkerhetsbevissthet hos ansatte som er årsaken.

- Mørketallsundersøkelsen 2020, Næringslivets sikkerhetsråd

Tydelige anbefalinger

Alle oppdrag starter med et forprosjekt (preflight) der vi kartlegger status quo for sikkerheten. Her bruker vi blant annet kvalitative undersøkelser opp mot ledere og nøkkelpersoner i virksomheten. Innsikten speiles opp mot trusselbildet som virksomheten møter. Resultatet er tydelige anbefalinger for å etablere et robust kringvern som sikrer verdier uten å hemme ansattes produktivitet.

LES OM VÅRE FILOSOFIER I DENNE ARTIKKELEN SOM HETER SIKKERHETSHUSET

Eksperter med minst 10 års erfaring

Tjenestene er bygd på markedsledende løsninger fra Microsoft kombinert med de mest moderne komponentene fra de dyktigste leverandørene av sikkerhetsmaskinvare. Våre konsulenter har alle lang fartstid i sikkerhetsfaget. De jobber raskt og metodisk, og bistår kundene med å ta riktige valg gjennom prosessene frem til proaktiv forvaltning der problemene løses før de oppstår.

Uforpliktende råd

For å kunne levere sikkerheten som gir konkurransefortrinn må vi forstå deres virksomhet, hva dere ønsker å oppnå, og danne oss et bilde av hvor dere er utsatt.

* Ipsos fra Telenor