`

Når vi i dag snakker om kundereisen eller kundeopplevelse så handler det ikke lenger bare om hvordan vi markedsfører eller selger produktene og tjenestene våre, eller hvordan kundene opplever de. Det handler vel så mye om hvordan vi tar vare på de kundene vi får og hvordan vi forvalter de over tid. Det tar tid å bygge opp et tillitsforhold, men det skal ikke mye til for at tilliten blir brutt.

En annen faktor er at dagens digitale landskap og spesielt sosiale medier har gjort det mye enklere for folk flest å spre sine synspunkter via digitale flater. Før snakket man om at rykter spres som ild i tørt gress, nå heter det at noe har gått viralt på nettet, og er det en ting du ikke ønsker så er det at en dårlig kundeopplevelse går viralt.

 

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.

Microsoft Dynamics 365 for kundeservice

I dagens digitale landskap er det avgjørende å få satt alle henvendelser i system uavhengig av kanal. Med forretningsløsningen Dynamics 365 for kundeservice blir det enkelt å;

  • Fange opp kundens utfordring uansett kanal (SoMe, Chat, Telefon, E-post).

  • Være tilgjengelig for kunden 24/7.

  • Gi kundene en fremtidsrettet kundeserviceopplevelse.

  • Forenkle arbeidshverdagen til de som jobber med kundeservice.

  • Behandle flere saker med tilgjengelig arbeidskraft.

  • Del informasjon om kundens henvendelser med andre i virksomheten.

  • Snu en dårlig opplevelse med ett produkt eller tjeneste til en god referanse.

  • Gi ansatte opplysningene de trenger for å kunne yte raskere og bedre service.

Image Description

Intelligent kundeservice

Endring i kundenes forventning, ny teknologi og effektiv bruk av kundedata og erfaringer er viktige elementer for å ta vare på kundene i et stadig mer digitalt landskap. Med Liveassist for Dynamics 365 kommer dere raskt i gang med behandling av kundehenvendelser via chat. Liveassist gjør det enkelt å inkludere chat bots ved hjelp av åpne API og ferdig integrasjon til Dynamics 365.

Selvbetjening og rask respons

Det er når kundene trenger oss som mest vi er i posisjon til å skape de beste opplevelsene. I lys av at opplevelsen kundene sitter igjen med er i ferd med å bli viktigere enn produkt og pris er dette viktigere enn noen gang. Med Microsoft sitt portalrammeverk for Dynamics 365 ligger alt til rette for at du rask kan komme i gang med en kundeportal tilpasset din virksomhet og dine kunders behov. Gjør det enkelt å finne svar gjennom selvbetjening eller styr saker fra enhver kanal til den rette agenten på en intelligent måte for å få en rask løsning.

Image Description

Lytt til markedet i Sosiale medier

I og med at kunder oftere og oftere deler sine erfaringer i sosiale medier er det viktig at vi er tilstede og lytter til hva de har og si. Gjør vi ikke det vil vi ikke være i stand til følgende;

  1. Fange opp negativ omtale og snu det til en positiv kundeopplevelse

  2. Adressere diskusjoner og berike de med faktaopplysninger som kan være til vår fordel

Med Microsoft Social Engagement i Dynamics 365 blir dette mulig gjennom relativ lite teknisk innsats og konfigurasjon. Samle data og få innsikt i hva markedet mener, møt kundene på den kanalen de velger å benytte,