`

Dynamics 365 for Project Service Automation (PSA) gir deg full kontroll og oversikt over alle dine prosjekter, alle prosjektdeltakere og hjelper deg til effektiv ressursutnyttelse og kompetanseutvikling på tvers av organisasjonen. Systemet følger deg fra salgsfasen, gjennom prosjektet og til overlevering til ettermarked og forvaltning.
 

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.

Image Description

Prosjektplanlegging og -styring

Den innebygde prosesstøtten sørger for kvalitet i leveransen gjennom styrte aktiviteter og prosjektfaser. Den visuelle prosessbaren viser tydelig hvilken fase prosjektet er i og om alle sjekkpunkter er utført.

Støtte for work breakdown structure (WBS)

Planlegg og styr prosjektene ved bruk av GANT-skjema og WBS. Alle oppgaver estimeres, tilordnes ressurser og har avhengigheter. PSA er integrert med Microsoft Project.

Image Description
Image Description

Kostnadskontroll og økonomisk oversikt

Du får full kontroll på fremdrift og kvalitetssikring av alle prosjektene og kan styre økonomi gjennom effektiv timeføring og kostnadskontroll målt opp mot fremdrift.

Effektiv ressursallokering og -utnyttelse

PSA gir deg muligheten til å se tilgjengelige ressurser og reservere eller «softbooke» dem allerede i salgsfasen. Dette gir en overlegen mulighet til å planlegge i god tid og å styre rekruttering og kompetanseutvikling hos de ansatte.

Image Description
Image Description

Kompetanseutvikling

Hold oversikt over kompetansen til alle ansatte, og følg opp kompetanseutviklingen til hver enkelt. Kompetanse, utnyttelsesgrad, kostnader og andre parametere kan brukes til å finne rett person til rett rolle i prosjektene.

Oversikt og analyser

Oversiktlige instrumentbord og avanserte Power BI-rapporter gir full oversikt over prosjektporteføljen og prosjektøkonomien, og gir avanserte drill-down-muligheter for å finne avvik og forbedringsområder.

Image Description