Strategisk

lisensrådgivning

Lisensiering er komplekst og involverer ofte store investeringer og langvarige forpliktelser. Vårt team av eksperter vil veilede deg og sørge for at du oppnår best mulig betingelser for programvare i så vel kortsiktige som langsiktige prosjekter. Skill, som en av Norges fremste eksperter på Microsoft, tilbyr tilgang til flere av landets dyktige lisensrådgivere.

Spør oss om lisens

Softwareoptimalisering


I vårt arbeid legger vi et sett med dimensjoner til grunn for å gi deg som kunde best mulig beslutningsgrunnlag for innkjøp av software. Skill legger sin stolthet i at alle dimensjonene i prosessen er ivaretatt slik at lisensløsningen for deres innkjøp er i tråd med deres strategi og visjon.

Kontakt oss

Våre eksperter kan hjelpe deg med:


Avtaleinngåelse

Riktig kontraktsmodell i forhold til størrelse på organisasjonen og applikasjonsportefølje

Avtalefornyelse

Evaluering av nåtid og planlegging for fremtid

Kontraktsanalyse

Bistand til tolkning av vilkår og bestemmelser i kontrakt hos lisensleverandør

Prissammenlikning

Kombinering av lisenssammensetninger

Produktlisensiering

Rådgivning av hvordan konkrete applikasjoner lisensieres

Innkjøp programvare

Rådgivning og innkjøp av øvrig programvare for å komplimentere ditt Microsoft-miljø

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.

Lisensråd som en kritisk del av den digitale hverdagen


IT-direktøren i Løvenskiold Handel har fått bedre utnyttelse av IT-budsjettet og mindre hodebry ved å bruke Skills lisenseksperter. Lær mer om hvordan Løvenskiold Handel fikk bistand til å legge opp deres strategi og bistå dem i å finne hvilke avtaler som er best tjent over tid.

Lær mer om hvordan