`

Det er stor sannsynlighet for at du får ekstern lisensrevisjon de neste 3 årene - har du kontroll?

Software Asset Management (SAM) handler om forvaltning av programvarelisenser og i hvilken grad lisensene faktisk er nødvendig for virksomheten.
Vår erfaring er at alle virksomheter som kjøper programvare trenger en form for Software Asset Management da over-, under- og feillisensiering fører til unødvendige og uforutsette kostnader. Risikoen er også høyere med økt frekvens av revisjoner fra de sentrale produsentene i markedet, og gjennom SAM senkes risikoen under en revisjon.

 • Vet du hva de ansatte har installert på sin klient?

 • Er du sikker på at alle klienter har rette programvare installert?

 • Er du sikker på at du har lisens for denne programvaren?

 • Hvem har tilgang til installasjonsfiler og nøkler?

 • Hvem bestiller programvare?

 • Har du optimalisert lisensavtaler i forhold til behov og kost?

Skill helsesjekk inkluderer: 

Skill benytter SNOW som verktøy for å gi deg som kunde en komplett oversikt over hva som er installert i ditt miljø. Sammen vil vi kunne utarbeide en fullstendig oversikt som kan benyttes i en revisjon slik at du kan føle deg trygg. Pakken inkluderer:

 • SNOW-lisens for 2 måneder med implementering

 • Oppstartsworkshop

 • Kartlegging av installert og brukt Microsoftprogramvare

 • Sammenstilling av installert programvare og kjøpte lisenser

 • Rådgivning for å optimalisere lisensbeholdning og installasjonsbase

 • Statusmøter

 • Sluttrapport

Hvorfor Skill Helsesjekk?

Skill Helsesjekk gjør det enkelt for deg å teste ut en SAM-løsning i en kortere periode, til en lav pris. Med Skill Helsesjekk får din bedrift et innledende prosjekt på 2 måneder. I løpet av perioden vil vi vise verdien i å forvalte og måle bruk av programvarelisenser.
Skill Helsesjekk kan brukes til:

 • Test av SAM-verktøy

 • Måle faktisk bruk av lisenser

 • Starte Lisensforvaltning

 • Revisjonsforberedelse

 • Hjelp til årstelling

 • Forutsi lisenskostnader


Å være riktig lisensiert er krevende. Nye løsninger, endring i regler og organisasjon gjør at en revisjon kan bli både tidskrevende og kostnadsdrivende.

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.