`

I følge Gartner kan 90% av dagens bedrifter spare kostnader ved gjenbruk og optimalisering av programvaren. Er du usikker på om dette gjelder dere?

De aller fleste bedrifter investerer store verdier i programvare. I prosess for anskaffelse samarbeider man ofte med eksterne konsulenter og med produsent for å finne den optimale løsningen for avtale. Men hva skjer etter at avtale er inngått?

  • Vet dere hva de ansatte har installert på sin klient?

  • Er dere sikre på at den ansatte bruker programvaren som er installert?

  • Sjekker dere programvarebeholdning før innkjøp av nye lisenser?

  • Sørger dere for å gjenbruke programvare?

  • Har dere informasjon sentralt tilgjengelig for alle SAM-ressurser?

Modenhetsanalysen inkluderer:

Skill benytter seg av veletablerte verktøy og metoder basert på ITIL for å analysere i hvilken grad SAM (Software Asset Management) er implementert i bedriften via Modenhetsanalysen.
Vi gjennomfører workshop sammen med kunde hvor vi går gjennom nøkkelområder for å kartlegge SAM-modenhetsnivå. Dette gjøres i samarbeide med sentrale ressurser hos kunde.
Sluttrapporten fra Skill tar for seg:

  • Evaluering av modenhetsnivå

  • Risikovurdering

  • Forslag til forbedring

Hvorfor Skill Modenhetsanalyse?

Gjennom en kartlegging av modenhetsnivå vil bedriften få avdekket risikoområder og kan sette en prioriteringsplan for å minimere omfanget.

For mange er det å ta en vurdering av rutiner og prosesser en omfattende prosess som man ikke har ressurser til i en travel hverdag.
Ved å benytte seg av Skill Modenhetsanalyse vil man raskt få avdekket bedriftens SAM-modenhetsnivå og få reelle tips for «veien videre».

Bli trygg på at dere forvalter verdiene på best mulig måte i samarbeid med våre dedikerte SAM-konsulenter.

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.