`

- En komplett tjeneste for total kontroll av bedriftens maskinvarepark, programvare- og supportavtaler.

Med Skill Puls får du en helhetlig oversikt over dine programvareinstallasjoner og lisensbeholdning.

Skill Puls leveres som en tjeneste for forvaltning av bedriftens maskin- og programvareeiendeler samt avtaler knyttet til disse.
Inkludert i tjenesten ligger en forvaltningsportal skreddersydd for dine behov og rådgivende tjenester fra våre beste fagfolk.

Skill Puls baserer seg på SNOW License Management som Asset Management Tool.

Hvorfor Skill Puls?

De fleste bedrifter sitter med flere systemer for å kunne håndtere og kontrollere eiendeler og avtaler knyttet opp til disse.
Vedlikehold av disse systemene, samt det å holde de oppdatert til enhver tid, er tidkrevende og ligger også ofte utenfor de primære arbeidsoppgavene til IT-avdelingen.

Med Skill Puls vil du frigjøre tid som heller kan benyttes til å optimalisere bedriftens kjernevirksomhet.
 

Hva gir Skill Puls deg?

Minimer tidsbruken og maksimer effektiviteten med Skill Puls:

 • Oversikt over maskinparken

 • Oversikt over programvare installert

 • Statusmøter

 • Skreddersydde rapporter for uttrekk etter ditt behov

 • Kartlegging av organisasjon og ressurspersoner

 • Forslag til tiltak og endringer

 • Håndtering av lisensinformasjon

 • Forslag til effektiv kostnadsoptimalisering


I tillegg bistår vi med å få etablert retningslinjer og prosedyrer for håndtering av

 • Anskaffelser

 • Bruk

 • Revisjoner

 • «Disaster Recovery»

 • SAM Lifecycle Management

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.