`

Det er vanskelig for en eller noen få tjenesteansvarlige å ha kontroll over hele Office 365-plattformen og dens utvikling.

Organisasjoner og bedrifter som benytter seg av Office 365 må kunne klare å følge med på alle endringer og nyheter som lanseres, samt håndtere og utnytte alle mulighetene i en plattform som er i konstant og akselererende endring.

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.

Image Description

Office 365 Governance

Med konseptet "Office 365 Governance" fra Skill får du hjelp med å komme i gang med god styring av en plattform i konstant endring. Følgende tjenester er inkludert:

  • Prosess for endringshåndtering

  • Et tilpasset Governance Team (basert på Microsoft Teams)

  • Konfigurasjon av viktige Activity Alerts

  • Governanceplaner for Office 365, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Teams, Office 365 Groups og Yammer

Forvaltning - endringsmonitorering som en tjeneste

Når organisasjonen din ikke har nok kapasitet til å holde oversikt over alle endringer og nyheter, tilbyr Skill "Endringsmonitorering som en tjeneste". Våre konsulenter på dette området er meget aktive og deltar og bidrar i relevante fora og kanaler på Internett, for eksempel Microsoft TechNet. De holder seg også kontinuerlig oppdaterte på veikartet til Office 365. Når det kommer endringer og nyheter som er relevante for tjenestene deres organisasjon bruker, vil dere bli informert om dette i våre kvartalsvise møter. Dere vil da også få tips og råd om hvordan dere kan og bør følge opp, og eventuelt implementere disse endringene.

Image Description