`


Office 365 er stort og dekker et bredt spekter av tjenester. Hvordan sikrer du at din bedrift utnytter det som er mest relevant og at medarbeiderne faktisk tar løsningene i bruk som tiltenkt?

Teknologien er i stadig utvikling og mulighetsbildet i løsningene øker stadig. Dette gjør det ytterst viktig å sørge for at man som organisasjon tar i bruk de rette verktøyene, samt at man sørger for at bruken av de etterleves, slik at gevinstene hentes ut. Vi kaller dette Skill Samhandling med Teams. 

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.

Plan for innføring

Forut for den tekniske etableringen gjennomføres en komprimert samhandlingsstrategi. Her enes vi om klare gevinstmål, og definerer bruksområder og kjøreregler for bruk av Office 365. Om nødvendig skreller vi her bort funksjonalitet som ikke er relevant.


Les mer om samhandlingsstrategi

Image Description
Image Description

Etablering av Teams og startside

Teams er hovedkomponenten i vår samhandlingsleveranse. Teams representerer en ny måte å jobbe på, og erstatter tradisjonelle SharePoint-områder. Teams er i prinsippet klart til bruk rett ut av boksen. Vår leveranse består av rådgiving rundt struktur, oppsett av Teams, kanaler og faner, samt navnstandard. Vi etablerer guider for bruk, guider for eksterne, med mer.

I tilegg etablerer vi en startside med tilhørende undersider. Her bygger vi inn Yammer og mer tradisjonell nyhetspublisering. Dette blir gjerne obligatorisk startside for alle ansatte.

Governance

Er det en ting som er sikkert så er det at Office 365 vil utvikle og forandre seg. Det er i prinsippet positivt, men krever at du er proaktiv og har et bevisst forhold til endringshåndtering og hvordan det påvirker løsningene du har innført.

Vi etablerer styrende dokumenter for de ulike områdene i Office 365. I tillegg gjør vi dette interaktivt ved å sette opp et dedikert Governanceområde i Teams. Her setter vi opp varsler på endringer, linker til Roadmaps, samt at vi som en del av forvaltningen fører dialog med tjenesteansvarlig direkte i kundens Teams.

Les mer om Office 365 Governance.

Image Description
Image Description

Brukeradopsjon

Skill har et eget konsept for brukeradopsjon og innføring av nye løsninger. Gjennom leveransen etableres følgende:

  • Oppsett av Skill Brukeradopsjon med portal for leksjoner

  • Kommunikasjonsplan med e-postutsendelser

  • Rapportering og analyser


Les mer om brukeradopsjon.

Forvaltning

For å sikre suksess både teknisk og organisatorisk over tid kommer konseptet med en rekke tjenester som tilbys på ulike nivåer (hyppighet). Alle kunder får tilgang på tradisjonell support, med egen portal og multikanalmuligheter.

Videre er det et sett av proaktive tjenester som skal sikre at gevinstene som er forespeilet faktisk realiseres, og at det kan gjøres korrektive tiltak. Videre setter vi stor fokus på å sette kunden i forkant av utviklingen gjennom roadmapbriefing, governance og superbrukerforum med mer.

Image Description