`

Office 365 har etter hvert fått mange gode samhandlingsverktøy og ferdige løsninger som gjør at mange av samhandlingsprosessene i en virksomhet kan løses med bruk av standard funksjonalitet. Tradisjonelt har mange av disse prosessene blitt laget som egne løsninger i SharePoint, men har nå blitt erstattet av Teams, Planner, Yammer og SharePoint Communication Sites.

De aller fleste virksomheter har likevel prosesser som krever tilpasning til virksomheten. Løsningene kan være alt fra kvalitetssystemer, HR-prosesser, skjemaer og annen datainnsamling, til avanserte prosessystemer for å understøtte produksjonssystemer, integrasjoner og IOT-løsninger.

Denne type løsninger realiserer vi med teknologi som SharePoint Framework, Teams, PowerApps, Flow, Azure functions, Office Forms Logic Apps og andre kraftige funksjoner i Azure.

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.

SharePoint Online

SharePoint Online blir kontinuerlig forbedret og har de siste årene fått en betydelig mengde funksjoner som gjør at det er enkelt å opprette brukervennlige og tilgjengelige løsninger. Integrasjoner med Office Forms, Planner, PowerBI, Yammer og eksterne systemer har blitt standard, og løsningene åpnes like bra på en mobiltelefon som på en PC eller nettbrett. Dokumenthåndteringen i SharePoint har beholdt de kraftige funksjonene med versjonskontroll og sikkerhet, samtidig som de er gjort tilgjengelig og mye mer brukervennlig på alle plattformer.

Image Description
Image Description

PowerApps

PowerApps er en mobil løsning som muliggjør datainnsamling, utvikling og distribusjon av mobilvennlige løsninger i Office 365 betydelig enklere enn den tiden man måtte utvikle mobile apps.

PowerApps har standard knytninger mot alle Office 365-moduler og webtjenester. Skill har blant annet laget løsninger på PowerApps som benytter de kognitive tjenestene i Azure som bildegjenkjenning og tolkning.

Microsoft Flow

SharePoint har tradisjonelt hatt en funksjonell arbeidsflytmotor, om enn litt vanskelig tilgjengelig for en vanlig bruker. I Office 365 finnes det en svært anvendelig arbeidsflytmotor som kan benyttes på tvers av løsningene. Løsningen kan enkelt settes opp til å for eksempel sende en e-post og lagre et nytt listeelement i SharePoint når en bruker har fylt ut et skjema i Office Forms.

Image Description