Sky og sikkerhet

Azure legger premissene for morgendagens datarom

Årets Microsoftpartner 2017/2018!

Vi er utrolig stolte av å ha blitt kåret til årets Microsoftpartner! Dette er en lagseier vi har jobbet hardt for og som betyr mye for hele Skill. I tillegg til Årets Partner, fikk vi pris for Årets Office 365 partner, Årets Dynamics CRM Online Partner og Årets P-Seller.

Moderne IT

Moderne IT handler om agil endring samtidig som vi tar vare på de tjenestene som er kritiske på en god måte. Vi er langt forbi den tradisjonelle modellen for datarom hvor alle hadde et datarom med servere som kjørte sine tjenester og applikasjoner. Ved hjelp av moderne skytjenester er Skill nå i stand til å levere tjenester hvor vi kjører deler eller hele  infrastrukturen i skyen.

Den skybaserte plattformen handler om hvordan vi skal effektivisere dagens IT-miljø og la IT bli et konkurransefortrinn fremfor en hindring. Det handler om hvordan vi skal klare å konsumere de tjenestene som gir oss varig forretningsdrift og varige gevinster. Vi ønsker at våre ansatte skal drive verdiskapende arbeid fremfor å være brannslukkere.

SkillStories Kontakt oss

Hvorfor velge Skill?

For å kunne levere innovative løsninger som gir varig forretningsverdig er vi opptatt av å forstå deres virksomhet, hvilke utfordringer dere har, og hva dere ønsker å oppnå. Med dette på plass, og et godt bilde av hvilke endringer som vil kreves av organisasjonen, vil vi kunne rådgi dere på de valgene dere står ovenfor. Når den nye løsningen er levert følger vi dere opp i henhold til avtalt plan for forvaltning og realisering av definerte gevinster.

Kontakt oss eller Les mer om SkillX

Relevante SkillStories