Å realisere sin tjenesteproduksjon i skyen har åpenbare fordeler, men for å beholde disse fordelen over tid er man nødt til å ha god kontroll på endringer og sikkerhet. 

Skill Azure Governance hjelper våre kunder med nettopp å beholde kontrollen på plattform og tjenester realisert i nettskyen, samtidig som vi sørger for at våre kunder får økonomisk forutsigbarhet. 

God governance legge til rette for sikker videreutvikling. 
 

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.

3 hovedprinsipper

Skill Azure Governance er en konseptleveranse der vi jobber ut ifra 3 hovedprinsipper:
 

Organisatorisk – Vi organiserer alle ressursene vi benytter på en kundes tennant slik at vi enkelt kan danne oss et bilde over hvilke komponenter som hører til hvilken tjeneste. Organiseringen er nødvendig for å ha god endringskontroll og legger premisser for god sikkerhet.

Sikkerhet – Azure Governance sørger for at vi til enhver tid vet hvem som er ansvarlig for gjennomføring av sikkerhetstiltak for en løsning. Vi vet hvem vi skal henvende oss til for endringer, og at disse vil bli ivaretatt i henhold til eksisterende sikkerhetsregler

Økonomisk – Azure Governance gir våre kunder økonomisk forutsigbarhet. Vi legger til rette for å kunne effektivt viderefakturere til de avdelingene som konsumerer tjenester. Dette setter oss også i stand til å stenge ned tjenester som ikke lenger har en forretningsmessig relevans.
 

Innhold “Azure Governance” 

  • Rutiner og Prosesser 

  • Definering av rammeverk 

  • Anbefalt governancestrategi 

  • Definering av eiere, endringsråd og samhandling 

  • Definering av RBAC Policies 

Image Description