Ansvar for informasjonssikkerhet ligger hos virksomhetens øverste leder og er strategisk for å lykkes uansett virksomhet.

 • Har dere et forankret sikkerhetsmål og strategi?

 • Har dere kartlagt virksomhetskritisk informasjon?

 • Hva er beskyttelsesbehovet?

 • Hvor sårbare er dere?

 • Hvilken risiko er dere villige til å ta?

 • Klarer dere å definere hva som er tilstrekkelig sikkerhet for din virksomhet? 

 • Klarer dere å realisere dette?

 • Tilstrekkelig sikkerhet krever helhetlig sikkerhetsstrateg.Helhetlig sikkerhet krever strukturert tilnærming. God sikkerhet må forvaltes, vedlikeholdes og revideres.

Skill bistår med å realisere det som er tilstrekkelig sikkerhet for din virksomhet! 

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.

Skill Sikkerhet i 3 steg

Skill Sikkerhet er basert på ISO 27001, NSM sine anbefalinger og veiledning fra relevante tilsyn. Vi bruker sikkerhetsløsninger og analyseverktøy fra kjente sikkerhetsleverandører som Microsoft, Check Point, F-secure, Veeam og Metalogix.

Sikkerhetsstudiet = strukturert tilnærming

 • Verdiene, målene og strategien forankres

 • Dagens sårbarheter kartlegges (organisasjon, mennesket, teknologien)

 • Risiko vurderes og tiltaksplan anbefales, samt kostnad vurderes

Sikkerhetstiltak (konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet)

 • Organisatorisk (Styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumentasjon)

 • Mennesket og sikkerhetskultur (Bevissthet, ansvar og kompetansehevning)

 • Teknisk (Beskytte, oppdage, varsle og håndtere)

Forvaltning og revisjon

 • Opprettholde sikkerhetsnivå

 • Bistå i overvåkning og håndtering

 • Bistå i interne revisjoner

 • Bistå i endringshåndtering og anskaffelser

 • Gjennomføre sårbarhetsvurderinger

Image Description